Blog

Projektmenedzsment szakmai cikkek

Havi mustra – a projektmenedzsment helyi bajnokairól

2018. január 28.

Felkészültségi versenyünk idei első feladatának hőse egy olyan hölgy, aki a történet szerint elkötelezetten küzd azért, hogy a szervezetében zajló projektek szabályozott mederben folyjanak.

Köszöntöm az Olvasót! A projektmenedzsment felkészültségi versenyünk idei első feladatának1 hőse egy olyan hölgy, aki a történet szerint elkötelezetten küzd azért, hogy a szervezetében zajló projektek szabályozott mederben folyjanak. Hiába tör azonban magányos harcosként lándzsát az üdvös cél érdekében, egyedül, társak nélkül kudarcra van ítélve.

A napokban olvastam Geraldine O'Reilly blogbejegyzését a projektmenedzsment helyi bajnokairól2 (project management champions). A helyi bajnok olyan valaki, akik a munkáltatójánál kitartóan és elkötelezetten küzd a projektmenedzsment gyakorlat jobbításáért, azaz olyan, mint a feladatban szereplő projektmenedzser. O'Reilly szerint minél több helyi bajnok van, az annál jobb egy szervezetnek. Itt megjegyzendő, hogy a champion szó szolgai fordításánál talán szerencsésebb lenne valami emelkedettebb, költői kifejezés, mint például a „zászlóvívó”, „élharcos” vagy „evangelista”, de féltem attól, hogy félreérthető lesz, ezért aztán maradtam a szó szerinti változatnál.

O'Reilly bejegyzésében arra vállalkozik, hogy ismertesse a helyi bajnokok hat szerinte kívánatos tulajdonságát, úgymint:

 1. 1.    A bajnok legyen hatásos és befolyásolni képes kommunikátor; olyan valaki, aki ismeri a helyi belső politikai játszmákat és képes az ellenzőket pálfordulásra bírni.
 2. A bajnok legyen a szervezet nagyra becsült tagja, akit tisztelet övez és a gondolatait a szélesebb környezet is fontosnak és értékesnek látja.
 3. A bajnok legyen intelligens, aki érti a projektmenedzsment csínját-bínját, és ugyanakkor világosak számára azok a célok is, amelyekért a csapata dolgozik.
 4. A bajnok legyen ösztönző, inspiráló és pozitív személyiségű, aki hajlandó segíteni a többieket a változások közepette.
 5. A bajnok elkötelezetten küzdjön a változásokért és higgyen bennük, lássa előre az események befejezését.
 6. A bajnok rendelkezzen vezetői képességgel (leadership), és sose hagyja magát ellenvetések által legyűrni.

Egyszerű, ugye? A baj a fenti listával egyrészt az, hogy ilyen bajnokok legfeljebb a holdban vannak; másrészt nincs hozzá indoklás, hogy miért éppen ezek a tulajdonságok szükségesek, mint ahogy azt sem tudjuk, hogy miért nincs további ilyen. Hasonló listával előállt már más is, például Chris Miles3, és van szűkebb lista4 is.

Sőt, a témáról már közel 30 éve is írtak, Pinto és Slevin 1989-ben közölt publikációt a projektmenedzsment helyi bajnokairól, szerepükről és tipizálásukról5. Nincs új a nap alatt. A szerzők a cikkükben a teljesség igénye nélkül a bajnokok négy őstípusát említik meg, úgymint:

 1. A teremtő kezdeményezők (creative originator). rendszerint mérnök, tudós vagy hasonló képeségű személyről van szó, aki az igazi hajtóerőt adja.
 2. A vállalkozók (entrepreneurs), akik megértik a gondolatot és aktívan eladják azt másoknak a szervezetben egész addig, amíg az elfogadásra nem kerül.
 3. A keresztapák avagy szponzorok (godfathers or sponsors), olyan felső vezetők, akiknek minden eszközük megvan arra, hogy reklámozzák a projektet, beleértve ebbe a szükséges erőforrások biztosítását, a csapat átsegítését (coaching) a problémákon, a belső politikai viszályok elsimítását és a projekt szükség szerint megvédését.
 4. A projektmenedzserek általában.

Pinto és Slevin javaslatokat is adott, miként lehet szerintük helyi bajnokokat kinevelni egy szervezetben.

 1. Meg kell találni a szóba jövő bajnokokat, és bátorítani kell őket
 2. Érdemes jutalmazni a magasabb kockázatvállalási hajlandóságot.
 3. Nem célszerű a bajnokokat túl szorosan a tradicionális vezetéshez kötni, és végül
 4. Egy projektben szükség szerint lehet akár több bajnok is.

Bár Pinto és Slevin nem emelik ki, a fentiekhez elkötelezett és céltudatos felső vezetés (felsővezető) szükséges. Ha ilyen nincs, akkor a sok lúd disznót győz elve alapján a spontán feltűnő bajnokok együtt talán elérhetnek áttörést. Ha viszont csak egy magányos Don Quijote küzd, akkor igen gyakran az történik, ami a bevezetőben említett, megtörtént eseményeken alapuló feladatban szerepel. A mondás szerint senki sem lehet próféta a saját hazájában.

Klimkó Gábor

1. lásd: https://www.pmsz.hu/upload/files/PMSZ_verseny_2018_januar_A_matrix_halojaban_feladat_20180115V2(1).pdf
2. lásd https://www.brightwork.com/blog/6-attributes-to-look-for-in-your-project-management-champion
3. lásd https://smallbiztrends.com/2013/12/what-is-a-project-champion.html
4. lásd https://www.projectmanagementlearning.com/who-is-the-project-champion.html
5. Pinto, J. K. & Slevin, D. P. (1989). The project champion: key to implementation success. Project Management Journal, 20(4), pp. 15–20.

“Elgondolkodtató egy szakmai baklövésről, vívódásról hallani, amit egy gyakorlott projektvezető követ el. Nem, nem a kárörvendés végett. Az ügy tanulsága miatt. Engem az is energiával tölt fel, ha meghallgatok pár történetet, kézzelfogható dolgot a projektmenedzsment világából. Legyen az bármilyen apró. A történeteknek ereje van. Ami miatt még szeretem őket, hogy emberközeliek, emlékezetesek és rólunk szólnak. Néha édes, de keserű. Mint a Tonik!
A PMSZ Tonik sorozat egy két hetente megjelenő írás, ami röviden, töményen fogalmaz meg eseteket a projektek világából. A középpontban az ember, a csapat és a projektvezetés áll. Nem a kemény módszertanokról szól. A való világot mutatja. Néhány perc alatt elolvasható történetek ezek, melyek frissítően hatnak a napi „robotban” és bízom benne, hogy tanulsággal is szolgálnak. Fogadjátok szeretettel írásaimat!”

Havi mustra – a projektmenedzsment helyi bajnokairól

2018. január 28.

Felkészültségi versenyünk idei első feladatának hőse egy olyan hölgy, aki a történet szerint elkötelezetten küzd azért, hogy a szervezetében zajló projektek szabályozott mederben folyjanak.

Köszöntöm az Olvasót! A projektmenedzsment felkészültségi versenyünk idei első feladatának1 hőse egy olyan hölgy, aki a történet szerint elkötelezetten küzd azért, hogy a szervezetében zajló projektek szabályozott mederben folyjanak. Hiába tör azonban magányos harcosként lándzsát az üdvös cél érdekében, egyedül, társak nélkül kudarcra van ítélve.

A napokban olvastam Geraldine O'Reilly blogbejegyzését a projektmenedzsment helyi bajnokairól2 (project management champions). A helyi bajnok olyan valaki, akik a munkáltatójánál kitartóan és elkötelezetten küzd a projektmenedzsment gyakorlat jobbításáért, azaz olyan, mint a feladatban szereplő projektmenedzser. O'Reilly szerint minél több helyi bajnok van, az annál jobb egy szervezetnek. Itt megjegyzendő, hogy a champion szó szolgai fordításánál talán szerencsésebb lenne valami emelkedettebb, költői kifejezés, mint például a „zászlóvívó”, „élharcos” vagy „evangelista”, de féltem attól, hogy félreérthető lesz, ezért aztán maradtam a szó szerinti változatnál.

O'Reilly bejegyzésében arra vállalkozik, hogy ismertesse a helyi bajnokok hat szerinte kívánatos tulajdonságát, úgymint:

 1. 1.    A bajnok legyen hatásos és befolyásolni képes kommunikátor; olyan valaki, aki ismeri a helyi belső politikai játszmákat és képes az ellenzőket pálfordulásra bírni.
 2. A bajnok legyen a szervezet nagyra becsült tagja, akit tisztelet övez és a gondolatait a szélesebb környezet is fontosnak és értékesnek látja.
 3. A bajnok legyen intelligens, aki érti a projektmenedzsment csínját-bínját, és ugyanakkor világosak számára azok a célok is, amelyekért a csapata dolgozik.
 4. A bajnok legyen ösztönző, inspiráló és pozitív személyiségű, aki hajlandó segíteni a többieket a változások közepette.
 5. A bajnok elkötelezetten küzdjön a változásokért és higgyen bennük, lássa előre az események befejezését.
 6. A bajnok rendelkezzen vezetői képességgel (leadership), és sose hagyja magát ellenvetések által legyűrni.

Egyszerű, ugye? A baj a fenti listával egyrészt az, hogy ilyen bajnokok legfeljebb a holdban vannak; másrészt nincs hozzá indoklás, hogy miért éppen ezek a tulajdonságok szükségesek, mint ahogy azt sem tudjuk, hogy miért nincs további ilyen. Hasonló listával előállt már más is, például Chris Miles3, és van szűkebb lista4 is.

Sőt, a témáról már közel 30 éve is írtak, Pinto és Slevin 1989-ben közölt publikációt a projektmenedzsment helyi bajnokairól, szerepükről és tipizálásukról5. Nincs új a nap alatt. A szerzők a cikkükben a teljesség igénye nélkül a bajnokok négy őstípusát említik meg, úgymint:

 1. A teremtő kezdeményezők (creative originator). rendszerint mérnök, tudós vagy hasonló képeségű személyről van szó, aki az igazi hajtóerőt adja.
 2. A vállalkozók (entrepreneurs), akik megértik a gondolatot és aktívan eladják azt másoknak a szervezetben egész addig, amíg az elfogadásra nem kerül.
 3. A keresztapák avagy szponzorok (godfathers or sponsors), olyan felső vezetők, akiknek minden eszközük megvan arra, hogy reklámozzák a projektet, beleértve ebbe a szükséges erőforrások biztosítását, a csapat átsegítését (coaching) a problémákon, a belső politikai viszályok elsimítását és a projekt szükség szerint megvédését.
 4. A projektmenedzserek általában.

Pinto és Slevin javaslatokat is adott, miként lehet szerintük helyi bajnokokat kinevelni egy szervezetben.

 1. Meg kell találni a szóba jövő bajnokokat, és bátorítani kell őket
 2. Érdemes jutalmazni a magasabb kockázatvállalási hajlandóságot.
 3. Nem célszerű a bajnokokat túl szorosan a tradicionális vezetéshez kötni, és végül
 4. Egy projektben szükség szerint lehet akár több bajnok is.

Bár Pinto és Slevin nem emelik ki, a fentiekhez elkötelezett és céltudatos felső vezetés (felsővezető) szükséges. Ha ilyen nincs, akkor a sok lúd disznót győz elve alapján a spontán feltűnő bajnokok együtt talán elérhetnek áttörést. Ha viszont csak egy magányos Don Quijote küzd, akkor igen gyakran az történik, ami a bevezetőben említett, megtörtént eseményeken alapuló feladatban szerepel. A mondás szerint senki sem lehet próféta a saját hazájában.

Klimkó Gábor

1. lásd: https://www.pmsz.hu/upload/files/PMSZ_verseny_2018_januar_A_matrix_halojaban_feladat_20180115V2(1).pdf
2. lásd https://www.brightwork.com/blog/6-attributes-to-look-for-in-your-project-management-champion
3. lásd https://smallbiztrends.com/2013/12/what-is-a-project-champion.html
4. lásd https://www.projectmanagementlearning.com/who-is-the-project-champion.html
5. Pinto, J. K. & Slevin, D. P. (1989). The project champion: key to implementation success. Project Management Journal, 20(4), pp. 15–20.