PM Körkép kutatás

A Projektmenedzsment Körkép kutatás kétévente átfogó képet ad a hazai projekt kultúráról és
a szervezetek projektmenedzsment érettségéről.

PROJEKTMENEDZSMENT KÖRKÉP KUTATÁS

A Magyar Projektmenedzsment Szövetség kutatása a Budapesti Corvinus Egyetem szakmai támogatásával

2024-ben immáron 4. alkalommal készíti el a PMSZ a Budapesti Corvinus Egyetemmel együttműködésben a hazai szervezetek projektmenedzsment kultúrájának felmérését célzó kiadványát. A projekttel célunk, hogy átfogó képet adjunk a hazai projekt kultúráról, a szervezetek projektmenedzsment érettségéről, a projektmenedzserekkel szemben támasztott elvárásokról vagy a PMO-k működéséről, rendszerint nemzetközi trendekkel összevetve.

A korábbi 3 felmérésben eddig 107 szervezet vett részt a gazdaság legtöbb szegmenséből. A felmérés fókuszában az állami és piaci szektor projekteket megvalósító vagy projektalapon működő képviselői szerepelnek, így minden esetben működési területek függvényében is értékeljük az eredményeket. Korábbi kutatási eredményeink azt bizonyítják, hogy a projektvezető tudásán és képességén, valamint a szervezet projektkultúra érettségén nagyon sok múlik a projekt megvalósítás sikeressége szempontjából. Ezek a kutatási eredmények – figyelembe véve a nemzetközi trendeket – rávilágítanak és iránymutatást adnak a társadalom és a gazdaság szereplői számára a szükséges hazai fejlesztési irányokra.

SZAKMAI PARTNER – 2024

MÉDIA TÁMOGATÓ PARTNER – 2024

KÖZREMŰKÖDŐ PARTNEREK – 2024

SZPONZORAINK – 2024