PMSZ rendezvények
Egyéb rendezvények

RENDEZVÉNYEK

38. Körkapcsolás Konferencia

Válság és a változásmenedzsment

Időpont: 2022. november 17. 12:30 - 18:15
Helyszín: Ericsson Székház ( Infopark - 1117 Budapest Magyar Tudósok körútja 11. )
Előadó: Prof. Dr. Noszkay Erzsébet, Dr. Dinnyés Álmos, Dr. Bodnár Viktória, Szabó Péter, Kovács Nándor, Dr. Felsmann Balázs, Tanka László, Ábrahám Zsolt

Hogyan érinti a válság a projektmenedzsmentet a különböző gazdasági ágazatokban? Milyen válaszokat találnak a kihívásokra a cégek?
A PMSZ 38. Körkapcsolás konferenciáján szó lesz a változások kezeléséről, a projektmenedzsment eszközök adta lehetőségekről, a válságmenedzsmenthez szükséges készségekről.

Az előadásokból kiderül, hogy mire számítanak a projektvezetők és hogyan reagálnak a vállalatok például az építőiparban, az energetika területén, a távközlésben vagy éppen a digitális oktatásban.

Több szektorból is hozunk gyakorlati projekt példákat, és ezúttal is lesznek interaktív szekciók a tapasztalatok megvitatására.

Te hogyan tekintesz a válságra: veszélyként vagy lehetőségként?
Tarts velünk november 17-én!


 

Előadók:

Prof. Dr. Noszkay Erzsébet

egyetemi m.tanár, menedzsment tanácsadó, válságmenedzsment szakértő

Noszkay Erzsébet, professor emerita, egyetemi magántanár, Budapesti Metropolitan Egyetem EMBA Turnaround management szakvezetője, a MATE két doktori iskoláján témavezető, MTA GB Tudásmenedzsment Munkabizottság alapító elnöke, a VOE Tiszteletbeli elnöke.

Magyar Érdemrend Lovagkereszt kitüntetettje, az ICMCI Academic Fellow, és több, magyar tanácsadói díjjal is elismert menedzsment tanácsadó, válságszakértő. 

A hazai vezetés- és szervezéstudomány elismert tudományos- közéleti szereplője. Számos szakkönyv és publikáció szerzője. Kiemelkedő szellemi alkotásai és módszertani fejlesztései: FABU – családi cégek felelős átörökítési- és felkészítési módszertana (2017), PALWONS - vállalatdiagnosztikai és szervezetfejlesztési módszertan (1986); MI-BUSINESS I. kisvállalkozások - menedzselésének oktatási célú szakértői rendszer-szoftvere (OTKA támogatásával készült (1991-93); NOB – módszer (a cégépítés változásmenedzselési módszere (1992); O & TUMEN, a kompetencia alapú képzés tudásmenedzselési módszere (1991- 1999)

Az előadás címe: Vajon igazuk van a kínaiaknak: veszély (危), vagy lehetőség (机) a válság…

Az előadás rövid beharangozója:

Minden nehéz és válságos időkben a társadalmak, gazdaságok, az emberek és a vállalkozások nagy dilemmája vajon az aktuális válságokozó tényezők csak veszélyt, vagy lehetőséget  is hordoznak…?! Különösen jogos felvetés ez napjainkban, amikor ki sem lábalunk a pandémia okozta sokkból, máris a nyakunkon háborús helyzet okozta gazdasági nehézségek tömege…Sokszor csak kapkodjuk a fejünket, mit is tehetünk, ha vállalkozások vezetői, vagy tulajdonosai vagyunk, de fejtörést okoz ez a tanácsadóknak is… Hogyan segíthetünk, van egy –egy cég számra kiút!? Távolról,a  helyzetre rátekintve  hatalmas sötét felhőnek  látszik, közelebb egy –egy aktuális helyzetet tekintve már jóval árnyaltabb a kép! Ehhez nem csak a válságok jellemzőivel, de az abból való kilábalás lehetőségeivel, sőt a kilábalás fordulatához szükséges feltételekkel is érdemes foglalkoznunk. A gondolatébresztő előadásomban ezen kérdéseket járnám körbe. 
 

Dr. Dinnyés Álmos

coach, mediátor, tanácsadó, egy. adjunktus, Dinnyés Consulting Kft. & Budapesti Corvinus Egyetem

Dr. Dinnyés Álmos a Budapesti Corvinus Egyetem adjunktusa és a Dinnyés Consulting Kft. ügyvezetője. Integrált személy- és szervezetfejlesztéssel foglalkozik tanácsadóként, mentorként és coach-ként. Vallja, hogy akkor tud egy vállalat jól működni, ha az ott dolgozó emberek rendben vannak, és összhangban van a szervezeti felépítés, a folyamatok és az alkalmazott technológia.

Az előadás címe: Vezetői készségek változásmenedzsmenthez és válságkezeléshez

Az előadás rövid beharangozója:
A változásmenedzsment és a válságkezelés sikere a szakmai tudáson, tapasztalton kívül nagy mértékbe függ a vezető képességeitől (soft skilljeitől). Előadásban 6 dimenzió mentén mutatom be gyakorlati példákon keresztül, hogy milyen készségek jelentenek előnyt válságkezelés, illetve projektmenedzsment esetében. Részletesen kitérek arra, hogy a változás vagy válság bejelentése mit okoz az egyének és a szervezet szintjén, és bemutatom, hogy milyen készségekkel rendelkező vezetőnek van nagyobb esélye sikeresen megvalósítani a projektet.
 

Dr. Bodnár Viktória

ügyvezető partner, IFUA Horváth & Partners Kft.

Dr. Bodnár Viktória okleveles közgazdász, az IFUA Horváth & Partners Kft. ügyvezető partnere. A Budapest Corvinus Egyetemen egyetemi docens, a Budapesti Teljesítménymenedzsment Kutatóközpont vezetője. Az IFUA Nonprofit Partner Kft. alapítója. Az IFUA Horváth & Partners Kft.-n belül a közszolgálati, a közlekedési, az ipari és fogyasztási javak, valamint a gyógyszer- és egészségipar iparágakért felelős. Tanácsadási területei: stratégiai menedzsment, üzleti tervezés, szervezetalakítás-szervezetfejlesztés, irányítási (controlling) rendszerek kialakítása és bevezetése, folyamatmenedzsment, teljesítménymenedzsment.

Az előadás címe: Változásvezetési kihívások a projektmenedzsmentben

Az előadás rövid beharangozója:
A jelenlegi válsághelyzet számos ponton változásokat okozott a szervezetek és a projektek működésében, számos kihívást okozva ezzel a vezetők számára.
A stratégiai célok, az újonnan indított projektek, beruházások céljai megváltoztak, a működési hatékonyságra és az innovációra irányulnak elsősorban, a projektek sikerességéhez több kell, mint a hatékony projektmenedzsment….
 

Szabó Péter

szenior partnermanagement konzultáns, T-Systems Magyarország Zrt.

Szabó Péter 25 éve dolgozik a T-Systems Magyarországnál, illetve elődvállalatainál. Dolgozott kollaborációs és hálózati területen is, részt vett több Cisco infrastruktúrán alapuló termék és szolgálatatás kialakításában, illetve fejlesztésében. Jelenleg a T-Systems Magyarország és a Cisco kapcsolatáért és annak fejlődéséért felel. Azok magyarországi megjelenésétől kezdve részt vesz a Cisco termékek és megoldások használatának evangelizálásában. Kiemelt fontosságú számára az ügyfélélmény növelése, ezért Cisco Customer Success Manager certifikációt is szerzett. Szívügye a demonstrációs lehetőségek folyamatos fejlesztése.

Az előadás címe: Futurezone 3.0 avagy hogyan meneküljünk előre?

Az előadás rövid beharangozója:
Megnyitotta a kapuit a T-Systems Magyarország bemutatóterme a Magyar Telekom Székházában Futurezone 3.0 néven. Egy olyan exkluzív találkozási pont jött létre, amely mind látvány elemeiben, mind háttér infrastruktúrájában maximálisan megfelel a kor elvárásainak és a cég stratégiájának. Az előadásból kiderül, hogy miért kell a válság közepén ilyen beruházásra költeni, milyen választ ad a koncepció a mindannyiunk életét nehezítő legújabb kihívásokra, milyen nehézségeket kell leküldeni egy olyan bonyolult tulajdonosi és bérlői környezetben működő épületben, mint a Telekom HQ, és természetesen az is, hogy miért pont 3.0 a neve.
 

Kovács Nándor

projektigazgató, Óbuda-Újlak Zrt.

Kovács Nándor okleveles építészmérnök, műszaki menedzser, az Óbuda Group mérnöktanácsadó-tervező cégcsoport projektigazgatója. 2017-ig vezette az Óbuda Group épületfenntarthatósági tanácsadó csapatát, húsznál is több magyarországi kereskedelmi és középület minősítése köthető a nevéhez. Ma már egy diverz, nagyértékű projektportfólió felügyelete tartozik hozzá, amelyben ipari épülettől középületen át irodaház-fejlesztésig szinte minden funkció és lépték megtalálható. Különösen gyakorlott komplex projektek előkészítésében, megalapozásában.

Az előadás címe: Munkahelyek változása válságos időkben

Az előadás rövid beharangozója:
A pandémia első hónapjait követően sokan kongatták a vészharangot a hagyományos irodapiac fölött: az irodai munkahelyek már sosem lesznek olyanok, mint a járvány előtt, mások egyenesen az irodai munkavégzés végét kiáltották. Egy év távlatából már ennél egy fokkal árnyaltabb előrejelzésekkel találkozhattunk. Mire felocsúdtunk az első sokkból, jött az újabb kihívás: energiaválság, kereskedelmi és valós háborúk. Hogyan formálják ezek a hatások a kereskedelmi ingatlanpiac motorját, a jövő irodai munkahelyeit?
 

Dr. Felsmann Balázs

BCE REKK, kutató főmunkatárs

Felsmann Balázs 2016 januárjában csatlakozott a Regionális Energiagazdasági Kutatóközponthoz kutató főmunkatársként. Közgazdasági diplomáját 1993-ban szerezte a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen. 2004-ig a vállalati szektorban dolgozott, stratégiai és pénzügyi vezető pozíciókban. 1997-ig a Béres Rt. controlling vezetője, 1998-tól a vállaltcsoport gyógyszer-nagykereskedelmi divíziójának gazdasági igazgatója, majd 2000-től a Béres Csoport befektetési és gazdasági igazgatója, az igazgatóság tagja. 2005-től az államigazgatáson belül folytatta pályáját, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium főosztályvezetőjeként. 2006 júliusától 2008 áprilisáig a tárca energetikáért, hírközlésért és közlekedésért felelős szakállamtitkára. Szakállamtitkári pozíciójáról való lemondását követően, 2008 áprilisától számos hazai és régiós energetikai és közlekedésfejlesztési projektben dolgozott szakértőként. 2010. óta egyetemi oktató. Előadóként részt vesz a BCE Vezetéstudományi Intézet keretein belül zajló menedzsment mesterképzések stratégiai tárgyú kurzusaiban.
Aktív szerepet vállal több szakmai tudományos szervezetben. A Magyar Energiakereskedők Szövetségének elnöke, a Közlekedéstudományi Egyesület társelnöke. Publikációi rendszeresen olvashatóak magyar és angol nyelvű folyóiratokban, tanulmánykötetekben. Fő kutatási területe az energiavállalatok stratégiai alkalmazkodása, energetikai beruházások gazdasági értékelése, az innovatív új technológiák és az egyes energiatermelési módok közgazdasági összehasonlító elemzése.

Az előadás címe: Energiamenedzsment a magas árak időszakában: egyszeri projekt vagy gyökeresen átalakuló vállalati szemlélet?

Az előadás rövid beharangozója:
A korábban nem látott szintre emelkedő energiaárak megváltoztatták az energiamenedzsment, mint vállalati funkció fontosságát, még azokban a vállalatokban is, amelyek nem energiaintenzív iparágakban tevékenykednek. Előadásomban a jelenlegi magas energiaárak kialakulásához vezető tényezőket elemezve áttekintem, hogyan hatnak ezek a különböző szektorokban működő vállalatok üzleti modelljeire, gazdálkodási helyzetére. Vizsgálom, vajon inkább projektjellegű vagy új szervezési és működési mechanizmusokat, folyamatokat hozó változásokkal jár az energiaköltségek szintjének emelkedése. Arra keresem a választ, kik lehetnek a nyertesei és vesztesei a jelenlegi turbulens folyamatoknak.
 

Tanka László

tűzoltó ezredes, tanácsos, CIO, BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

A diploma megszerzése után pályáját a BM Adatfeldolgozó Hivatalban kezdte fejlesztő mérnökként. Később a BRFK informatikai vezetője, majd az ORFK Informatikai Főosztály helyettes vezetője lett. 2010 óta irányítja a Katasztrófavédelem informatikai területét. Széleskörű ismeretekkel és sok éves vezetői gyakorlattal rendelkezik. Több civil szakmai szervezet, tudományos társaság, egyesület tagja, számos szakmai publikációja jelent meg. Volt az év térinformatikusa és az év CIO különdíjasa, 2020-ban pedig a HTE Puskás Tivadar díjjal ismerte el a szakmai tevékenységét.

Az előadás címe: 
DTR (Döntéstámogató Rendszer) projekt 
Káresemény felszámolási és Veszélyhelyzet kezelési menedzsment újszerű megközelítése térinformatikai alapokon

Az előadás rövid beharangozója:
A PAJZS MINI alkalmazás bevezetésével egy olyan modern informatikai támogatást tudunk nyújtani a beavatkozó állomány részére, amely elősegíti a gyors- és hatékony kommunikációt. A Veszélyhelyzeti Forgatókönyvek Katalógustára egy térinformatikával támogatott alkalmazás, amely a veszélyhelyzeti forgatókönyvek és dokumentumok visszakeresését és elérését könnyíti meg egy veszélyhelyzet során. Létrehozásával és feltöltését követő használatával jelentősen megkönnyítheti a döntéshozók munkáját, legyen szó egy lokális műszaki baleseti beavatkozásról, vagy egy területileg kiterjedt katasztrófahelyzet kezeléséről. Mindkét alkalmazás képes kommunikálni a katasztrófavédelmi szervezetnél már működő, releváns döntéstámogató rendszerekkel is.
 

Ábrahám Zsolt

CEO, Case Solvers Kft.

A Case Solvers készségfejlesztéssel és készségméréssel foglalkozó vállalat társalapítója és ügyvezetője 2013-tól. Korábban tanácsadóként dolgozott a Roland Bergernél és az IFUA Horváth & Partnersnél. Erre a tudásra is építve a Case Solversben jelenleg az esetmódszer segítségével készíti fel a legnívósabb üzleti iskolák diákjait nemzetközi versenyekre és fejleszti a cégek által legkeresettebb készségeket mind egyetemi, mind vállalati környezetben. 15+ országban tartott már tréningeket, Angliától Indiáig. A cég ügyvezetése mellett a doktori disszertációját az esetmódszer hasznosítási területeiről írja. 2017-ben a Forbes magazin beválasztotta a “30 sikeres magyar 30 alatt” listájára.

Az előadás címe: Válságkezelői legjobb gyakorlatok egy eset megoldásán keresztül

A ws rövid beharangozója:
A csoportmunkán alapuló workshop a válságkezelési legjobb gyakorlatokat tekinti át egy fiktív esettanulmányon keresztül.
 

Részvételi díj:

A rendezvény a PMSZ tagjainak ingyenes, de regisztrációhoz kötött!

Tagsággal nem rendelkezőknek a részvételi díj 25.000 Ft.

Partner szervezeteink tagjainak 10% kedvezményt biztosítunk. Jelentkezésnél kuponkód megadása szükséges.

PDU pont:

A rendezvényért 4 PDU regisztrálható.
A PDU regisztrálásával kapcsolatos információk a PDU menüpontban találhatóak.

További információk:

A rendezvény fő támogatója

 

 

Szakmai együttműködő partnerek

 

           

                             

 

Támogatóink

 

  • Infopark - 1117 Budapest Magyar Tudósok körútja 11.Infopark - 1117 Budapest Magyar Tudósok körútja 11.