PMSZ rendezvények
Egyéb rendezvények

RENDEZVÉNYEK

PMSZ Pénzintézeti Tagozat - 2023. szeptember

I. ESG konferencia- kihívások a pénzügyi szektorban. Hogy állunk a felkészülésben?

Időpont: 2023. szeptember 26. 14:30 - 17:30
Helyszín: MFB székház kupolaterem ( 1051 Budapest Nádor utca 31. )
Előadó: Zátrok Ildikó, Sass Pál, Lukács Ákos, Holczinger Norbert, Boros Áron, Lóga Máté, Tóth Illés, Bolyán Róbert, Székely Gábor

 

Hogyan gondolkozunk az ESG-ről? Hogyan cselekszünk, hogy a fenntarthatósági szempontok érvényre jussanak munkánk során? Mit tanulhatunk egymástól a fenntartható(bb) banki működésről?

Ezek a kérdések már napi szinten jelennek meg a magyar vállalatok és pénzintézetek munkájában is. A bankokra kiemelt szerep hárul abban, hogy a hazai és a nemzetközi piaci szereplők, valamint a szabályozó hatóságok által is igényelt és elvárt ESG átállás lépései mielőbb és minél hatékonyan terjedjenek el a gazdaság szereplői körében.

A konferenciánk célja, hogy számba vegye a pénzintézeteket érintő ESG-kihívásokat, valamint az azokra adott válaszokat. Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a fenntarthatóság irányába tett lépések hozzájáruljanak ahhoz a szemléletváltáshoz, amely a gazdasági szereplők versenyképességének javításához szükséges.

Meggyőződésünk, hogy a terület elismert hazai szakértőinek bevonásával megszervezésre kerülő konferencia hozzásegíti a magyar pénzintézeti szektor szereplőit a minél hatékonyabb felkészüléshez. Az MFB és PMSZ Pénzintézeti Tagozata a rendezvényt hagyományteremtő céllal szervezi és a jövőben rendszeressé kívánja tenni ahazai ESG témájú konferenciák megrendezését.

A konferencia a PMSZ Pénzintézeti Tagozatának és a Magyar Fejlesztési Bank Zrt közös szervezésében és a Magyar Bankszövetség ESG és KKV tagozatainak támogatásával kerül megvalósításra.

 

 

 

Előadók:

Zátrok Ildikó

Vezérigazgató-helyettes, MFB Zrt.

Zátrok Ildikó 1994 óta dolgozik a Magyar Fejlesztési Bankban. Vezérigazgató-helyettesként támogatja a vezérigazgató és a bank vezető testületeinek munkáját, ellátja az MFB Stratégiai és Csoportirányítási Igazgatósága, Forrásbevonási Igazgatósága, ESG és Üzleti Tanácsadási Igazgatósága, Működésfejlesztési és Szabályozási Igazgatósága, illetve Nemzetközi és Kormányzati Kapcsolatok Osztálya, valamint Brüsszeli Képviseletének irányítását és felügyeletét. Az MFB-ben korábban osztályvezetőként, igazgatóként, majd ügyvezető igazgatóként dolgozott a Bank különböző területein, többek között vagyonkezelés, európai uniós forráskezelés, nemzetközi, forrásbevonási területeken, illetve az MFB vezérigazgatói kabinet vezetőjeként. 2019-től a Diákhitel Központ Zrt. Igazgatóságának tagja, majd elnöke, 2023-tól helyettes igazgatóként az EIB Igazgatóságának tagja.

Sass Pál

igazgató, MFB ESG és Üzleti Tanácsadási Igazgatóság

A bank ESG és Üzleti Tanácsadási Igazgatóságának vezetőjeként egyik fontos feladata az MFB fenntarthatósággal kapcsolatos feladatainak koordinálása, a szakterületek támogatása az ESG szempontoknak a bank napi működésébe történő integrálásából adódó teendők ellátásában. A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem külgazdasági szakán történt diplomaszerzést követően több mint 30 éve dolgozik a hazai pénzügyi szektorban (OTP Bank, Takarékbankbank, Takarék Jelzálogbank, Magyar Fejlesztési Bank) elsősorban hitelezési, forrásbevonási és tőkepiaci területeken, több ízben vezetői pozíciót is betöltve. A bankokban elvégzett szakmai munka mellett számos, a magyar bankrendszerrel és gazdasággal kapcsolatos hazai és nemzetközi konferencia előadója, valamint több szakmai kurzus oktatójaként is tevékenykedik.

Előadás címe: ESG fókusz az MFB Magyar Fejlesztési Bank üzleti tevékenységében

Az MFB fejlesztési banki missziójával összhangban a bank fontos küldetésének tekinti, hogy élen járjon a fenntarthatósági szempontú jó gyakorlatok és szemlélet hazai elterjesztésében. Az előadásban bemutatásra kerül, hogy komplex megközelítéssel, milyen módon veszi figyelembe az MFB üzleti tevékenységében (hitelezés, forrásbevonás, EU-s pénzügyi termékek közvetítése, tőkebefektetés, tanácsadás, stb.) a fenntarthatósági szempontokat és elvárásokat.
 

Lukács Ákos

EY Magyarország, Partner, Klímaváltozási és Fenntarthatósági Szolgáltatások

Lukács Ákos 2022 áprilisában csatlakozott az EY-hoz a Klímaváltozási és Fenntarthatósági Szolgáltatások terület vezetőjeként. Az ezt megelőző években a tanácsadó szektorban dolgozott. Pályafutását tudományos területen, 2007-ben kezdte. Később a magyar és a német közigazgatásban is aktív volt. 2012 és 2016 között klímapolitikai főosztályvezetőként dolgozott, ahol többek között az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testületének (IPCC) volt a hazai kapcsolattartója és a Párizsi Klímaegyezmény tárgyalója volt. Közreműködött a Budapesti Értéktőzsde által kidolgozott ESG Útmutató kidolgozásában, és projektvezetőként vállalat szerepet az EBRD és EU finanszírozta Fenntartható Tőkepiaci Stratégiájának kialakításában, amely a Magyar Nemzeti Bank és a hazai projekt-kedvezményezettek számára készült.

Előadás címe: Új jelentési kötelezettségek (CSRD, ESRS) és ESG minősítések bankon belüli feladatainak és ügyfél relációkban való bemutatása

Az előadás során bemutatásra kerül a CSRD és indikátorainak köre, a CSRD jelentés integrációja a pénzügyi konszolidált jelentéssel, a CSRD jelentés digitalizációja és az ESG minősítők szerepe ezen jelentések jövőbeli, Európai Uniós átfogó értékelésében. A CSRD jelentés kihatással van a bankok ügyfelekkel való kapcsolataira is, ahol számos ügyfél CSRD jelentéseinek feldolgozásával jut majd megfelelő ESG adatokhoz és kockázatértékelésekhez a bankrendszer, az előadás ezen banki-ügyfél kapcsolatok kapcsán felmerült feladatokat is bemutatja.
 

Holczinger Norbert

főosztályvezető, Fenntartható Pénzügyek Főosztály, Magyar Nemzeti Bank

Holczinger Norbert a Magyar Nemzeti Bank Fenntartható pénzügyek főosztályát vezeti, így felelős többek között az MNB Zöld Programjának megvalósításáért is. A kezdeményezés célja a piaci szereplők és a pénzügyi szolgáltatások zöldítése, a fenntarthatósági ismeretek terjesztése, valamint az MNB saját környezeti lábnyomának mérséklése. Norbert több mint tíz éves felügyeleti pályafutása alatt számos hazai és nemzetközi projektben, szabályozási feladatban vállalt aktív szerepet, a fenntarthatósági kérdések mellett kiemelten biztosítási-aktuáriusi területen.

Előadás címe: A fenntartható hazai bankrendszerért – Az MNB aktuális lépései

Az előadásban a zöld hitelpiaci folyamatok ismertetése mellett a Magyar Nemzeti Bank kezdeményezései lesznek a főszerepben. Említésre kerülnek többek között a zöld adathiány mérséklésére szolgáló rendszeres publikáció, a hitelezési ESG kérdőívre tervezett minimumsztenderd és a Zöld tőkekövetelmény-kedvezmény program aktualitásai.   
 

Boros Áron

elnökhelyettes, Magyar Projektmenedzsment Szövetség

A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen pénzügy fő-, vállalatértékelés mellék-szakirányon szereztem meg a közgazdász diplomámat és még az egyetemi éveim alatt a tőzsde kereskedői, valamint opciós és határidős piaci vizsgát is letettem a Brókerképző Alapítványnál. Tanulmányaim befejezése a Kaposvári Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskolájában történt, ahol doktori fokozatot szereztem. Tapasztaltomat több hazai kereskedelmi banknál és azok kockázati tőkelalapkezelőinél, illetve tanácsadó cégeinél gyűjtöttem. Treasury ügyletekben, vállalati finanszírozási- és tőkepiaci tanácsadásban, állami támogatási szabályok terén és a zöld finanszírozás/ESG területen számottevő szakértelemmel rendelkezem. Szövetségünk elnökségi tagjaként elsősorban a szervezet finanszírozását támogató megoldások kidolgozásában és tagozati munkájának koordinálásában vállalok szerepet. 

Lóga Máté

Gazdaságfejlesztésért és nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős államtitkár, Gazdaságfejlesztési Minisztérium

Egyetemi diplomáját 2015-ben a Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Karán szerezte. 2014 és 2018 között a Magyar Nemzeti Bank közgazdásza, majd 2018-2021 között az MNB Strukturált Finanszírozási Főosztály vezetője volt, ezzel párhuzamosan 2018-2019 között a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatójának tanácsadójaként is dolgozott. 2021-2022 között az MNB Strukturált Finanszírozás Stratégiai Igazgatóságát vezette. 2022 májusától a Miniszterelnöki Kabinetiroda gazdaságfejlesztésért és nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős államtitkára volt, mely pozíciót a 2023. január 1-jei szervezeti átalakulás óta, az immár önálló tárcával rendelkező Gazdaságfejlesztési Minisztériumban látja el. Lóga Máté jelenleg a Szanálási Alap elnöke, az EXIM Bank és a MEHIB igazgatóság tagja, a Hiventures Zrt. felügyelőbizottságának tagja, valamint az EBRD helyettes kormányzója.

Tóth Illés

Vezérigazgató-helyettes, MBH Jelzálogbank Nyrt.

Tóth Illés, az MBH Jelzálogbank vezérigazgató-helyettese felel a bank jelzáloglevél-kibocsátási tevékenységért, a hitelminősítések menedzseléséért, a befektetői kapcsolatokért. Több, mint 10 éve dolgozik a hazai jelzálogbanki szektorban különböző pozíciókban, tőkepiaci, treasury és ALM területeken. 2019 óta részt vesz az MBHJ fenntarthatósági és zöld jelzáloglevél. és zöld jelzáloghitelezést érintő stratégia kidolgozásában, kapcsolódó jelentéstételben, a zöld jelzáloglevél keretrendszer működtetésében és zöld jelzáloglevelek kibocsátásában. A Bankszövetség jelzálogbanki munkacsoportjában a tőkepiaci almunkacsoport vezetője, a brüsszeli központú Energy Efficient Mortgage Label Bizottságának tagja.

Bolyán Róbert

Director of ESG, Head of Social Impact Banking - UniCredit Bank Hungary

Bolyán Róbert autógépész mérnökként végzett a 90-es évek elején, majd közgazdász diplomát szerzett 1996-ban, és kiegészítésként jogot tanult.

Róbert több mint 24 éves banki értékesítési tapasztalattal rendelkezik a magyar piacon és 4 évet nemzetközi környezetben töltött több ország SME country managereként a CEE régióban. Felelős jelenleg az UniCredit Bank Hungary Zrt ESG feladatainak végrehajtásáért, a Social Impact Banking program megvalósításáért, ahol a mikrohitel-tevékenységekre, az impact finance ügyekre és a pénzügyi oktatási kezdeményezésekre összpontosít.

Róbert belső tréner és mentor is, aki nem csak társadalmi szervezeteknek tart pénzügyi és hitelezési workshopokat.

Hisz az egész életen át tartó tanulásban.

Székely Gábor

Befektetői kapcsolatok és ESG igazgató, AutoWallis

A Pénzügyi és Számviteli Főiskola pénzügy szakán szerzett közgazdász diplomát, majd évtizedes vállalatvezetői és tőkepiaci tapasztalatra tett szert. Részt vett Magyarország egyik legdinamikusabban növekvő ingatlanbefektetési társaságának, az Appeninn Nyrt.-nek a megalapításában, melynek később vezetője is volt. Szakmai pályafutásának elején az ingatlanüzemeltetési és befektetési piacon szerzett széleskörű tapasztalatokat, emellett tanácsadóként segítette jelentős magyar vállalatok tőkeműveleteit, szakértőként pedig ipari termelőüzemek értékesítésébe is bekapcsolódott. 2018 óta az AutoWallis Nyrt. igazgatóságának tagja, IR és ESG igazgatóként széles körű tapasztalataira építve felel a vállalat tőkepiaci jelenlétéért és az ESG elvárásoknak megfelelő működéséért, valamint a tőkepiaci- és zöld forrásbevonás lehetőségeinek a felkutatásáért és azok lebonyolításáért. Az AutoWallis Zöld Bizottságának elnökeként a Zöld pénzügyi források felhasználását is felügyeli.

Részvételi díj:

Az elérhető helyek száma limitált, a regisztráció a jelentkezések sorrendjében történik.

A rendezvény a PMSZ tagjainak ingyenes, de regisztrációhoz kötött!
Tagsággal nem rendelkezőknek a részvételi díj 5000 Ft.

PDU pont:

A rendezvényért 3 PDU regisztrálható.
A PDU regisztrálásával kapcsolatos információk a PDU menüpontban találhatóak.

További információk:

  Rendezvény támogatója

 

 

Együttműködő szakmai partner

 

  • 1051 Budapest Nádor utca 31.1051 Budapest Nádor utca 31.