Ismerje meg a Magyar Projektmenedzsment Szövetség tagozatait!

Építési Tagozat

2006 óta a Magyar Projektmenedzsment Szövetség legaktívabb belső szerveződéseként működik az Építési Tagozat. Fő célja, hogy saját iparágán belül terjessze és meghonosítsa a projektmenedzsment módszereit és eszközeit.

Ki lehet az Építési Tagozat tagja?

Bárki, aki érvényes tagsággal rendelkezik a PMSZ-ben, és tevékenysége kapcsolódik az építőipari beruházásokhoz. Magánszemélyeket és cégeket egyaránt vár a Tagozat.

Alapítás éve: 2006.
Tagozatvezető: Benkei Sándor

A tagozat tevékenységével és jelentkezéssel kapcsolatban további információ a benkei.sandor@pmsz.hu e-mail címen kérhető.

ISMERJE MEG A MAGYAR PROJEKTMENEDZSMENT SZÖVETSÉG ÉPÍTÉSI TAGOZATÁT!

BEMUTATKOZÓ

A Magyar Projektmenedzsment Szövetség legaktívabb, első szerveződéseként működik az Építési Tagozat. Fő célja, hogy saját iparágán belül terjessze és meghonosítsa a projektmenedzsment módszereit és eszközeit.

A fejlődést a két szakma kölcsönhatásában látja:

 • a Tagozat elősegíti, hogy saját területén a projektmenedzsment-eljárások kiegészüljenek az építészeti-építési projektek speciális vetületeivel (mint környezetvédelem, biztonság),
 • egyidejűleg szorgalmazza, hogy az iparág mind elterjedtebben alkalmazza a projektvezetés fogásait (akár a versenyeztetés területén, ajánlatadóként és ajánlatkérőként is),és elismerje a projektmenedzsment-eljárásokat alkalmazó, iparági szakemberek által nyújtott, hozzáadott értéket.

Rendszeres szakmai programjai nem csak a PMSZ éves naptárát színesítik, de segítik megalapozni és frissen tartani, illetve a legfrissebb szakmai eredményekkel, újdonságokkal tovább bővíteni a tagok szakmai tudását, ismereteit. A programok színesek és eszközpalettájukat tekintve is sokfélék (klubnapok, épületek, építkezések látogatása).

A tagok havi rendszerességgel tartanak színvonalas szakmai előadásokkal klubnapot.

Kezdeményezései közül érdemes megemlíteni az MSZISO21500 szabványsorozat honosításában vállalt aktív szerepét, az ismertetéssel és népszerűsítéssel kapcsolatos előadások szervezését, illetve „A reformbizottság jelentése az építési nagyprojektekről” c. német minisztériumi kiadvány magyar nyelvű megjelentetését és az ennek kapcsán szervezett konferenciában való részvételt.

KI LEHET AZ ÉPÍTÉSI TAGOZAT TAGJA?

Bárki, aki érvényes tagsággal rendelkezik a PMSZ-ben, és tevékenysége kapcsolódik az építőipari beruházásokhoz. Magánszemélyeket és cégeket egyaránt vár a Tagozat.

AZ ÉPÍTÉSI TAGOZAT FÓKUSZPONTJAI:

 • Az építési projektmenedzsment szükségességének elismertetése
 • Az építési projektmenedzsment elméleti és gyakorlati alkalmazásainak elterjesztése
 • Korszerű eszközök és informatikai megoldások lehetőségeinek feltárása és alkalmazásának lehetőségei az építési projektek vezetésében
 • Időszerű és korszerű építési eljárások megismerése, megismertetése
 • Kiemelt jelentőségű építési munkahelyekre épületlátogatások megszervezése

Együttműködő társszervezetek:

 • ISO 9000 Fórum Építési ágazata
 • MSZT MB 258 Projekt Menedzsment munkacsoport
 • FŐVOSZZ
 • Magyar BIM Épületinformációs szövetség
 • ÉTE Építéstudományi Technológia Platform, Eljárások- Infokommunikációs technológiák Fókuszterület

Javaslat és állásfoglalás az építésügy területén a szabályozott szakmák szakmagyakorlási jogának szabályozásához:  Letöltés

Pénzintézeti Tagozat

Jelentős és speciális szakterületet ölel fel a Magyar Projektmenedzsment Szövetség Pénzintézeti Tagozata, ami a tagozatok közül másodikként alakult meg. A Tagozat elsődleges céljául tűzte ki, hogy lehetőséget adjon az ezeknél a szervezeteknél található, speciális projektmenedzsment-tudás és -gyakorlat megosztására – szervezett formában.

Ki lehet a Pénzintézeti Tagozat tagja?

Bárki, aki érvényes tagsággal rendelkezik a PMSZ-ben. Mind egyéni, mind szervezeti tagokat örömmel fogad a Tagozat, elsősorban a pénzügyi szférában dolgozó szervezetekből.

Alapítás éve: 2016.
Tagozatvezető: Lukács Brigitta

A tagozat tevékenységével és jelentkezéssel kapcsolatban további információ a lukacs.brigitta@pmsz.hu e-mail címen kérhető.

ISMERJE MEG A MAGYAR PROJEKTMENEDZSMENT SZÖVETSÉG PÉNZINTÉZETI TAGOZATÁT!

BEMUTATKOZÓ

Másodikként alakult meg, és igen nagy és speciális szakterületet ölel fel a Magyar Projektmenedzsment Szövetség Pénzintézeti Tagozata. Akár a bankokat, akár a többi pénzügyi szolgáltatót vagy az ezekkel a szervezetekkel szorosan együttműködő szállítókat tekintve jól látható, hogy a projektmenedzsment igen erősen jelen van a pénzintézeti szektorban. A Tagozat elsődleges céljául tűzte ki, hogy lehetőséget adjon az ezeknél a szervezeteknél található, speciális projektmenedzsment-tudás és -gyakorlat megosztására – szervezett formában.

Olyan kérdéskörök feldolgozása a cél, amelyek a pénzintézeti szektorban speciális projektmenedzsment-tudást igényelnek, illetve amelyek akár Magyarországon, akár nemzetközi szinten aktuálisak, és az iparágon belül érdeklődésre tarthatnak számot. Jó néhány téma felmerült már, amelyek komolyan foglalkoztatják az ezen a területen  dolgozókat  – a pénzintézeti projekteken szerzett tapasztalatok  és gyakorlatok  megosztásától a projektmenedzsment-módszerek megismeréséig, elsajátításáig. A  PMSZ-ben,  mint  szakmai  szövetségben való  tagság,  illetve  a  Pénzintézeti  Tagozatban való részvétel valódi értéket képviselhet egy pénzintézet vagy egy, az  iparágban dolgozó szakember számára is. A tagok a rendezvényeken átfogó képet  kaphatnak a pénzintézeti projektekről, és olyan szakmai szempontokat, fogásokat  ismerhetnek meg, amelyek a mindennapi munkájuk, saját projektjeik megvalósítása  során segíthetik őket. Emellett maguk is alakíthatják a Tagozat munkáját, részt  vehetnek a rendezvényeken feldolgozandó témák meghatározásában, felvethetnek  a pénzintézeti területet érintő, aktuális kérdéseket.

KI LEHET A PÉNZINTÉZETI TAGOZAT TAGJA?

Bárki, aki érvényes tagsággal rendelkezik a PMSZ-ben. Mind egyéni, mind szervezeti  tagokat örömmel  fogad  a Tagozat,  elsősorban  a pénzügyi  szférában dolgozó  szervezetekből.

A PÉNZINTÉZETI TAGOZAT FÓKUSZPONTJAI:

A pénzintézeti területen a projektmenedzsment-tapasztalatok, -módszerek, -gyakorlatok megosztása és terjesztése. A pénzintézeti projektek vezetéséhez szükséges szakmai tudás elsajátításának, a speciális, szektorra jellemző ismeretek megszerzésének és bővítésének elősegítése a tagok és minden érdeklődő számára. A pénzintézeti szektorban a projektkultúra erősítése, a projekt, mint feladatmegoldási mód alkalmazásának és elismertségének terjesztése.

Ifjúsági Tagozat

Kimondottan az egyetemistákat és a fiatal pályakezdőket célozza meg a Magyar Projektmenedzsment Szövetség Ifjúsági Tagozata. Elsődleges célja, hogy a projektkultúrát terjessze a fiatalabb generációk körében, kinevelje a szakmai utánpótlást, ezzel együtt összehozza a projektmenedzsmentet művelő generációkat, illetve erősítse és a fiatalok bevonásával dinamizálja a magyar projektmenedzserek közösségét.

Ki lehet az Ifjúsági Tagozat tagja?

Elsősorban egyetemista, azaz hallgatói jogviszonnyal rendelkező, alap- és mesterképzésben résztvevő, illetve PhD-hallgató vagy pályakezdő (1-2 éves tapasztalattal rendelkező) egyéni tagok jelentkezését várják, akik érvényes tagsággal rendelkeznek a PMSZ-ben, és akiket érdekel a projektmenedzsment világa.

Alapítás éve: 2016.
Tagozatvezető: Szellő Gábor

A tagozat tevékenységével és jelentkezéssel kapcsolatban további információ a szello.gabor@pmsz.hu e-mail címen kérhető.

ISMERJE MEG A MAGYAR PROJEKTMENEDZSMENT SZÖVETSÉG IFJÚSÁGI TAGOZATÁT!

BEMUTATKOZÓ

Kimondottan az egyetemistákat és a fiatal pályakezdőket célozza meg a Magyar Projektmenedzsment Szövetség Ifjúsági Tagozata, mely 2016 óta működik. Elsődleges célja, hogy a projektkultúrát terjessze a fiatalabb generációk körében, kinevelje a szakmai utánpótlást, ezzel együtt összehozza a projektmenedzsmentet művelő generációkat, illetve erősítse és a fiatalok bevonásával dinamizálja a magyar projektmenedzserek közösségét. Az Ifjúsági Tagozat rendezvényei adnak formát a szeniorok tapasztalatainak és tudásának átadására, megosztására, ezáltal továbbfejlesztve az új generációk projektmenedzsment-tudását. Az ifjú tagok számára a legfontosabb értéket ezen túlmenően a Szövetség szervezeti tagjaival való kapcsolatépítési lehetőség és közös munka segítheti a felsőoktatásban jelenleg is aktív hallgatók és pályakezdők szakmai előmenetelét.

KI CSATLAKOZHAT AZ IFJÚSÁGI TAGOZATHOZ?

Elsősorban egyetemista, azaz hallgatói jogviszonnyal rendelkező, alap– és mesterképzésben résztvevő, illetve PhD-hallgató vagy pályakezdő (1-2 éves tapasztalattal rendelkező) egyéni tagok jelentkezését várjuk, akik érvényes tagsággal rendelkeznek és akiket érdekel a projektmenedzsment világa.

AZ IFJÚSÁGI TAGOZAT FÓKUSZPONTJAI:

 • Közvetítés a Tagozat tagjai és a Szövetség más szereplői között – például szakdolgozati témát, szakmai gyakorlatot, gyakornoki munkát illetően.
 • A PMSZ szervezeti tagjaival való kapcsolatépítés elősegítése.
 • Gyakorlati terep és támogató közösség biztosítása a projektmenedzsment-tudás megszerzésére.
 • A PMSZ szervezeti tagok és együttműködő cégek bevonásával a számukra fontos, mégis közös előnyök felkutatása és kiaknázása (például tehetséges, agilis diákok megismerése, gyakornoki munkaerő elérése, lehetőség kezdő munkavállalók kinevelésére, saját projektmenedzsment-kompetenciák és -szolgáltatások bemutatása a jövő nemzedékei számára).

Népszerű klubnap: „Gyakornokból vezető” – Szabó Edit, a Bare International nemzetközi piackutató cég európai marketingvezetője, egyetemi oktató (MBA képzés)

Hello Világ! Klub

Egy igencsak életszerű helyzet hívta életre a Magyar Projektmenedzsment Szövetség Női Klubját. Jelesül az a tény, hogy a 2010-es évek óta folyamatosan növekszik a nők aránya a szakmában. A Klub legfontosabb küldetése, hogy a nők a szakmában elfoglalt helyzetét elemezve tovább növelje a szakma népszerűségét a nők körében, egyúttal segítse érvényesülésüket, fejlesztésüket a szakmában.

Ki lehet a Hello Világ! Klub tagja?
A legtöbb női projektmenedzser a pénzügyi, banki, IT, üzleti tanácsadói, távközlési szektorban mozog. A PMSZ Női Klubja innen és természetesen más iparágakból is örömmel látja a – nem kizárólag női – szakemberek csatlakozását. Hiszen a Klub nőkről szól – de nem csak nőknek.

Alapítás éve: 2016.
Alapítók: Borbényi Katalin, Czifra Julianna, Fodor Andrea, Köles Edit, Kovács Ildikó, Varga Brigitta

A tagozat tevékenységével és jelentkezéssel kapcsolatban további információ a kovacs.ildiko@pmsz.hu e-mail címen kérhető.

ISMERJE MEG A MAGYAR PROJEKTMENEDZSMENT SZÖVETSÉG HELLO VILÁG! KLUBJÁT!

BEMUTATKOZÓ

A Klub legfontosabb küldetése, hogy a nők a szakmában elfoglalt helyzetét elemezve tovább növelje a szakma népszerűségét a nők körében, egyúttal segítse érvényesülésüket, fejlesztésüket a szakmában.

A Női Klub olyan hiánypótló témákkal foglalkozik, mint:

 • van-e bármiféle megkülönböztetés a nők és a férfiak között a projektmenedzsment-szakmában;
 • léteznek-e olyan, kifejezetten a nőkre jellemző projektvezetési képességek, amelyek tovább erősíthetőek;
 • növelhető-e a nők körében a szakma népszerűsége;
 • összeegyeztethető-e a projektmenedzsment, mint hivatás, a nők egyéb szerepeivel, például az anyasággal.

Hazai Női Klubunk megalakulásával egy időben angolszász országokban is hasonló  témában szerveződtek konferenciák – például Denverben az amerikai PMI szervezett  2016-ban „Women in PM leadership” címmel konferenciát, az angol APM pedig  „Women in project management” címmel rendezett hasonló eseményt, ahol a brit  nőügyekért (és esélyegyenlőségért) felelős miniszter is jelen volt.

KI LEHET A NŐI KLUB TAGJA?

A legtöbb női projektmenedzser a pénzügyi, banki, IT, üzleti tanácsadói, távközlési  szektorban mozog. A PMSZ Női Klubja innen és természetesen más iparágakból  is örömmel látja a – nem kizárólag női – szakemberek csatlakozását. Hiszen a Klub  nőkről szól – de nem csak nőknek.

A NŐI KLUB FÓKUSZPONTJAI:

 • Awareness raising, vagyis figyelemfelkeltés
 • Tapasztalatcsere
 • Szemléletformálás
 • Kultúraformálás
 • Networking

Járműipari Tagozat

Célunk a járműiparhoz kapcsolódó szellemi műhely létrehozása és működtetése. Olyan témákkal kívánunk foglalkozni, amelyek a járműipari területhez kapcsolódva speciális projektmenedzsment tudást igényelnek, ezen felül szakmai tapasztalatokat szeretnénk megosztani, amelyek erre a területre jellemzőek.

Ki lehet a Járműipari tagozat tagja?

Bárki, aki érvényes tagsággal rendelkezik a PMSZ-ben. Mind egyéni, mind szervezeti tagokat örömmel fogad a Tagozat, elsősorban a járműiparban dolgozó szervezetekből.

Alapítás éve: 2018.
Tagozatvezető: Dénes Róbert

A tagozat tevékenységével és jelentkezéssel kapcsolatban további információ a denes.robert@pmsz.hu e-mail címen kérhető.

ISMERJE MEG A MAGYAR PROJEKTMENEDZSMENT SZÖVETSÉG JÁRMŰIPARI TAGOZATÁT!

BEMUTATKOZÓ

A 2018 év végén megalakult tagozat elsődleges célja a járműiparhoz kapcsolódó szellemi műhely létrehozása és működtetése. Olyan témákkal kívánunk foglalkozni, amelyek a járműipari területhez kapcsolódva speciális projektmenedzsment tudást igényelnek és olyan szakmai tapasztalatokat szeretnénk megosztani, amelyek erre a területre jellemzőek.

A szektor speciális kihívásait és igényeit próbáljuk feltárni és best practice-eket megosztani, illetve közösen felkészülni a várható változásokra (szabványok, technológiai váltás, felhasználói igények és szokások, jogszabályi változások, stb.).

KI LEHET A JÁRMŰIPARI TAGOZAT TAGJA?

A tagozat minden érdeklődőt szívesen fogad. A témák egyaránt érdekesek lehetnek mérnököknek, vezetőknek és projektvezetőknek is, de akár a beszerzésben vagy minőségirányításban dolgozó kollégáknak is.

A JÁRMŰIPARI TAGOZAT FÓKUSZPONTJAI:

 • Járműipari szabványok és jogszabályok, technológiai váltás, felhasználói igények és szokások változása, elektromos és önvezető járművek
 • Networking, tudásmegosztás, speciális szakterületi előadások, közös gondolkodás, szükség esetén érdekérvényesítés.