Elnökség


Cserna József

Elnök


Több, mint harminc éves hazai és nemzetközi karrierem egyik legfontosabb eleme volt, hogy hogyan lehet hatékonyan csapatban dolgozni, hogyan lehet egy olyan sikeres vállalati projektmenedzsment kultúrát kialakítani, amely hozzájárul egy cég eredményességéhez, és kiváló környezetet teremt a munkavállalóknak és inspirálja őket. Hosszú éveket töltöttem a megrendelő és szállító oldalon is, ami megtanított arra, hogy mindig tudjunk a másik fejével is gondolkozni, így elősegítve a hatékonyabb együttműködést. Ezen felül mindig is fontos volt számomra az önkéntes munka, a megszerzett tudás és tapasztalat megosztása, ezért is veszek részt közel húsz éve a Magyar Projektmenedzsment Szövetség munkájában, és vezetem a szervezetet 2005 óta.

Részletes bemutatkozó megtekintése

Túróczi Zoltán

Titkár


A PMSZ számomra egy jó közösséget és egy motiváló szakmai közeget jelent, ahol amellett, hogy nagyobb rálátást kapok a hazai projekt kultúrára, új megoldásokkal és új nézőpontokkal találkozok, amelyeket a munkám során is kamatoztathatok. A PMSZ-ben motivált és szakmailag elismert emberekkel dolgozok együtt, ami továbbra is motivál arra, hogy jelenlegi titkári tisztségemet meghosszabbítva a szervezet működését a jövőben is támogassam.
A PMSZ-szel 2017-ben találkoztam, később pedig az aktuális munkahelyeim képviselőjeként bekerültem a nagyköveti programba is, melynek jelenleg vezetője vagyok. A szakmai érveken túl fontosnak tartom a közösségi szerveződéseket, ezért vállalatam el elsőkörben a 2020-as, majd azóta már a 2022-es, illetve az idei Projektmenedzsment Körkép kutatási projekt vezetését.
Célom a PMSZ titkárságával együttműködve a szervezet operatív működésének támogatása, illetve programjaink minél szélesebb körben történő megismertetése, a tagsági kör jelenleg tapasztalható bővülési ütemének fenntartása, az eddig is értéket teremtő tevékenység további perspektíváinak meghatározása, a kialakított és a tagok által megszokott magas színvonal további növelése és fenntartásának biztosítása.

Részletes bemutatkozó megtekintése

Borbényi Katalin

Elnökhelyettes


Borbényi Kata vagyok. 12 évig dolgoztam multinacionális környezetben, ahol végigjártam a business analyst, projektvezetői, stratégiai projektvezető karrierlétrát. Eddigi pályám szakmai csúcsa, hogy 2019-ben az Év projektmenedzsere lettem és 2020-ban a nemzetközi IPMA megmérettetésen dobogós helyet szereztem.

Az elmúlt 3 évben számos projektmenedzsment podcast és blog írás látott napvilágot a PMSZ Elnökségében betöltött szerepemnek köszönhetően. Hiszem, hogy ezek a szakmai tartalmak hiánypótlók és minden projektvezetőnek, projektben dolgozó kollegának kapaszkodót, szakmai támogatást, inspirációt adnak. Tervem, hogy a következő években is hasonlóan magas színvonalú projektszakmai anyagok készúljenek támogatva ezzel is a közösséget.

Részletes bemutatkozó megtekintése

Boros Áron

Elnökhelyettes


Az egyetemi évek után 1998-ban helyezkedtem el a bankszektorban és 2010-ig főosztályvezetőként a Kereskedelmi Banki Divízió különböző területeit vezettem. 2015-től 2022-ig az MKB Consulting Zrt. vezérigazgatójaként dolgoztam, valamint Befektetési bizottsági tagi voltam a Solus Capital Kockázati-tőke Alapkezelőben. Az MKB Consulting tevékenysége szorosan kapcsolódik az európai uniós projektmenedzsment tevékenységhez. Munkatársaimmal az optimális megoldást keressük a céges és önkormányzati partnereinknek a projektfinanszírozás, és zöld és klíma, ill. stratégiai tanácsadás területein. Elsősorban vállalati fejlesztési projektekkel foglalkozunk, és a piacvezérelt kutatásfejlesztési és innovációs projektek támogatására irányuló pályázatok készítése az erősségünk. 2022. áprilisától új kihívás elé néztem, és a Stradamus Zrt. vezérigazgatói pozícióját töltöm be. A Stradamus vezérigazgatójaként továbbra is elkötelezett vagyok a vállalatok és intézmények sikeres projektmenedzsmentjének támogatása mellett, miközben kiemelten foglalkozunk az innovációra és a fenntarthatóságra összpontosító projektekkel.

Részletes bemutatkozó megtekintése

Dr. Klimkó Gábor

Elnökhelyettes


A PMSZ elnökhelyettesként az elmúlt kilenc évben az ad-hoc feladatokon kívül részt vettem a projektmenedzsment felkészültségi verseny tartalmi és technikai lebonyolításában; én láttam el a PMSz képviseletét a Magyar Szabványügyi testület projektmenedzsment szabványokkal foglalkozó munkacsoportjában, illetve hozzájárultam az akadémiai szférában történő tevékenységeink előkészítéséhez és lebonyolításához.
A PMSz azért fontos számomra, mert egy inspiráló szakmai közösség részese lehetek. Életkorom miatt erkölcsi kötelességemnek tartom, hogy visszaadjak abból, amit az előttem járóktól kaptam és tanultam. Célom a PMSz-ben továbbra is a tehetséggondozásban és szakmai anyagok fejlesztésében történő aktív részvétel.

Részletes bemutatkozó megtekintése

Lukács Mónika Csilla

Elnökhelyettes


Frissdiplomásként több szektorban kipróbáltam magamat, de hosszú távon az informatikai fejlesztések és közigazgatás kihívásokkal teli világa ragadott magával. Előbb a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-nél dolgoztam üzleti elemző pozícióban majd a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségnél folytattam pályámat informatikai projektek vezetésével. A KIFÜ-ben 7 éven keresztül működtem közre komplex, jellemzően nagy volumenű, infrastruktúra vagy alkalmazásfejlesztés célú projektek megvalósításában. 2024 év elején úgy döntöttem, hogy ideje új vizekre evezni, így karrieremet IT projektvezetőként folytatom a CIB Bankban.
A PMSZ-szel a KIFÜ-ben végzett munkám során ismerkedtem meg, szervezeti tagként lehetőségem volt részt venni számos rendezvényen. Sőt mi több előadóként is betekintést nyertem a szervezet működésébe a 2023 évi Körkapcsolás konferencián és az évzáró PMSZ kvízek alkalmával. A PMSZ számomra szakmai motivációt és hozzáértő közösséget jelent, ami tagadhatatlanul kiváló fejlődési és tanulási lehetőség minden projektekkel foglalkozó szakember számára.

Részletes bemutatkozó megtekintése

Sali Róbert

Elnökhelyettes


Az elmúlt több, mint 20 évben egymástól jelentősen különböző szakterületek (villamosenergia elosztás, légiirányítás, jogalkotás, céginformáció, stb.) ágazati szakértőivel együttműködve olyan projekteket vezettem és menedzseltem, amelyek végeredménye nagy bonyolultságú és integrált informatikai rendszerek kiépítése, illetve kiemelten fontos szoftver fejlesztések sikeres megvalósítása volt. A projektvezetői és tanácsadói tevékenységek mellett résztulajdonosként a WSH Kft szolgáltatási és oktatási üzletágának operatív vezetése, valamint az ASH Szoftverház Kft ügyvezetésének eseti szakmai és menedzsment tanácsadói feladatainak ellátása is a munkám része.
PMSZ elnökhelyettesként sikeresen működtem közre a PMSZ szakmai podcast sorozatának technológiai alapjai megteremtésében és a sorozat elindításában, illetve a közszolgálati tagozat munkájának magas szintre fejlesztésében.
Önkéntesen vállalt célom a fiatalabb generációk hiteles szakemberré nevelése, mentorálása, így cégünknél folyamatos gyakornoki lehetőséget biztosítunk a fiatal és tehetséges pályakezdők számára.

Részletes bemutatkozó megtekintése

Sárvári Marianna

Elnökhelyettes


A projektmenedzsment területén az új kihívások jelentik számomra a legnagyobb inspirációt, amelyek nem csak magas szintű szakmai munkát igényelnek, hanem lehetőséget is kínálnak számomra a tanulásra és a személyes fejlődésre. A komplex problémák és váratlan helyzetek kezelése során szerzett tapasztalataim megtanítottak arra, hogy a nehézségeket nem akadályként, hanem tanulási esélyként kell értelmezni.

Elkötelezett vagyok a projektmenedzsment szakma iránt, és folyamatosan figyelemmel kísérem annak fejlődését. Rendszeresen részt veszek szakmai kutatásokban, önkénteskedem, és előadásokat tartok ebben a témakörben. Örömmel veszek részt a Projektmenedzsment Szövetség munkájában, hiszem, hogy tapasztalataimmal és tudásommal hozzájárulhatok a szakma további fejlődéséhez.

Részletes bemutatkozó megtekintése

Varga Zoltán

Elnökhelyettes


Eddigi közel 30 éves pályámat a beruházási – építőipari szektorában, túlnyomó részt megrendelői igények és érdekek projekt menedzsmentjének területén töltöttem. Így kiemelten fontosnak tartom, a tudatos megrendelői – tervezői és kivitelezői – üzemeltetői, szakmai koordinációt, ezzel jelentősen javítva az építési beruházások tipikus elvárt eredmény elmaradásait, más szektorok hatékony projekt megvalósításához képest.

Az építési tevékenységek projekt menedzsmentjében a kihívás az egyediség, mivel az mindig változó termékhez és az ahhoz igazodó menedzsment technikákat és erőforrásokat is magában hordozza.

A projekt előkészítés, menedzsment technikák tanulása, elsajátításának tanulása, egy állandó folyamat. Ezért jómagam is szívesen művelem azt, képzem magam, tapasztalataimat akár tematikusan oktatások keretében is szívesen megosztom, amire az utóbbi időben egyre gyakrabban volt lehetőségem.

A PMSZ számomra egy olyan szakmai bázis, ahol az szakmai kapcsolatok építése mellett, a folyamatos megújulásra is lehetőség van, ezért szerepvállalásommal, reményeim szerint, megtisztelő, hogy hozzá járulhatok ehhez, az elődök által igen szép munka folytatásához.

Részletes bemutatkozó megtekintése