Szervezeti tagok

Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

Rólunk röviden

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) vezető szerepet tölt be a kiemelt hazai és uniós forrásból megvalósuló informatikai projektek vezetésében, a projektek előkészítésétől azok lezárásáig. Az ügynökség a projektcélok költséghatékony elérése érdekében informatikai és szervezetfejlesztési projektekben független minőségbiztosítást is végez.

A projekttevékenységek mellett a KIFÜ jelentős informatikai infrastruktúra fejlesztéseket valósít meg és üzemeltet, valamint ezekre épülő szolgáltatásokat nyújt a hazai közoktatási, felsőoktatási, kutatási intézmények és közgyűjtemények számára.

A KIFÜ célja, hogy tevékenységével és működésével hazánk digitalizációjában meghatározó szerepét a következő években tovább erősítse.

 

A projektmenedzsment a tevékenységünkben

A KIFÜ egyik fő tevékenységi köre a professzionális program- és projektmendzsment-szolgáltatás. Ügynökségünk az elmúlt években több mint 50 országos infokommunikációs projekt megvalósításában vállalt kiemelt szerepet. Jelenleg 35 projekt megvalósításában, továbbá 22 projekt előkészítésében vesz részt – ezek összértéke meghaladja a 400 milliárd forintot.

Az előkészítéstől a megvalósításon át a projektzárásig a szakmai, irányítási, pénzügyi és közbeszerzési folyamatokat lefedő tevékenységi körrel rendelkezünk. A KIFÜ által továbbfejlesztett projektspecifikus IT-támogatási rendszer segíti az adminisztrációt, a konzorciumi tagok közti információáramlást, a vezetői monitoringot, a pénzügyi elszámolást és az uniós adatszolgáltatást.

Munkatársaink a piaci területen szerzett ismereteiket ötvözik az államigazgatási elvárásokkal a teljes projektfolyamat során.

Kollegáink folyamatosan képzik magukat és követik a projektmenedzsmentben megjelenő új trendeket, részt vesznek a projektmenedzsment szakmát összefogó szakmai szervezetek munkájában.

 

Projektek, amikre büszkék vagyunk

Szupergyors Internet Programot (SZIP)

A Digitális Jólét Program keretében megvalósuló Szupergyors Internet Program célja, hogy minden magyar család, vállalkozás, közintézmény, amely igényli, hozzáférhessen a szupergyors internethez.

Diákháló Program

A KIFÜ a Digitális Oktatási Stratégiában meghatározott elvek mentén több ezer iskolában korszerűsíti a hálózati hozzáférést a kor igényeinek megfelelő internetelérést, wifi-hozzáférést biztosítva a diákok és pedagógusok számára.

Magyarországon összesen 5100 köznevelési és szakképzési intézményben 1,25 millió diák és közel 160 000 pedagógus vesz részt a programban. Vagyis Magyarország minden nyolcadik polgára érintett a KIFÜ által vezényelt fejlesztésekben.

HPC Program

Két szakaszban, mintegy 5,8 milliárd forintos támogatási forrásból fejleszti tovább a kormány – a nemzeti szuperszámítógép-infrastruktúrát és ökoszisztémát a hazai gazdaságfejlesztési célkitűzések elérése és a nemzetközi versenyképesség biztosítása érdekében. A KIFÜ által megvalósuló szuperszámítógép fejlesztési projekt központja a Debreceni Egyetem területén 2022-ig jön létre.

Az új nagykapacitású szuperszámítógép-fejlesztési program – az Innovációs és Technológiai Minisztérium stratégiai terveiben megfogalmazottak alapján indult el. Kiemelt célja a HPC (high performance computing – szuperszámítástechnika) ismeretek bevezetése a felsőoktatási tematikákba, illetve olyan kutatási és ipari projektek kiválasztása és mentorálása, amelyek sikeres megvalósításához szükséges a szuperszámítógép-infrastruktúra és a hozzá köthető kapacitás. A fejlesztéseket támogatva a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség keretein belül létrejött az a HPC Kompetencia Központ, amelynek feladata, hogy az akadémiai szektor szereplőinek tudásbázisaként működjön, támogassa a tudásfejlesztést és tudástranszfert, valamint előmozdítsa a kis- és középvállalkozások HPC infrastruktúra használatát. Részletesebb információk a programról az alábbi linken találhatók: https://hpc.kifu.hu/. A KIFÜ, a megadott elérhetőségeken, várja azon cégek jelentkezését, akik be szeretnének kapcsolódni a programba.

 

Szerintünk ezért jó a PMSZ tagjának lenni

Az évente megrendezésre kerülő un. Körkapcsolás rendezvény témái felhívják a figyelmet a legújabb projekt management trendekre, nagyon hasznos a jövőbeni folyamatokra való felkészülés kapcsán.

A PMSZ teadélutánok között is mindig akad olyan téma, ami kapcsolódik a munkánkhoz, jó megismerni más cégek és projektvezetők által prezentált jó gyakorlatokat.

A személyes részvétellel zajló PMSZ rendezvényeken lehetőség nyílik személyes kapcsolatrendszer kialakítására, vélemények cseréjére.