Hírek

KATEDRA – A BGE erősít a projektmenedzsment oktatásban

2021. november 25.

Dr. Kozák Tamással, a Budapesti Gazdasági Egyetem Kereskedelem Tanszék vezetőjével beszélgettem arról, hogy milyen a Budapesti Gazdasági Egyetemen (BGE) a projektmenedzsment oktatás. Megtudtam, hogy Tanszékvezető Úr gyakorlott és gyakorló projektvezető és PMP minősítéssel is rendelkezik. Hitvallása szerint a projektmenedzsment tudás az, amit mindig és mindenhol „elő lehet kapni” és máris könnyebbé válik az adott feladat, és az életünk. Nem tudok és nem is akarok ezzel a tézissel vitatkozni. Igaza van! J

 

Milyen PM oktatás zajlik a BGE-n jelenleg? 

BGE-n belül mindegyik karon van magasszínvonalú projektmenedzsment oktatás. Önálló  projektmenedzsment szakirány nincs nálunk, de szívesen mesélek arról, hogy milyen terveink vannak a projektmenedzsment oktatás súlyának növelésében. Szép számmal tervezünk változásokat ezen a fronton.

Második és harmadik évfolyamos hallgatók vehetik fel a tantárgyat. Amióta én itt vagyok – ennek már több, mint 10 éve – van projektmenedzsment képzés. Ez alatt az idő alatt csak az én karomon (Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar) 4-5000 hallgató teljesítette projektmenedzsment kurzus követelményeit. A hallgatók angol és magyar nyelven hallgathatnak projektmenedzsment tárgyakat a BGE-n.

 

Milyen projektmenedzsment módszertani alapokra építik az oktatást?

Alapvetően a PMI ismeretekre épül az oktatási tematika. A hallgatók megismerkedhetnek például a projekt alapjaival, a szükséges dokumentációkkal, illetve költség- és ütemterv készítéssel is. Jelenleg a vízesés típusú projektmenedzsment módszer képezi az oktatás alapját, de már elkezdtük az ún. agilis projektmenedzsment módszerek nagyobb mértékű képzését is. Új módszereket, eljárásokat szeretnénk a hallgatóknak bemutatni. A jelenlegi képzési portfólió például a következő ismeretanyagok elsajátítását teszi lehetővé:

  • Projektek fogalma, életciklusa, projekt folyamatok. Projektintegráció menedzsmentje.       
  • A projekt fő szereplői, a projekt munka alapfogalmai. Projekttípusok és projekt szervezeti formák.     
  • Projektterjedelem menedzsment. Projektköltség menedzsment. 
  • Projektütemezés menedzsment.
  • A projektek előkészítési fázisa. A projektek kialakítási és szervezési fázisa. A projektek megvalósítási életciklus fázisai.  
  • Projekt erőforrás és beszerzés menedzsment        
  • Projektkommunikáció és projektérintett menedzsment    

 

A hallgatók kapnak-e valamilyen projektmenedzsment minősítést a kurzusok végén?

Nagyon aktuális a kérdés. Rövid időn belül szeretnénk olyan módszer, illetve tananyagfejlesztést is megvalósítani, ami elősegíti a hallgatókat akár nemzetközileg elismert (pl CAPM) oklevél megszerzéséhez. Természetesen figyelembe kell vennünk, hogy a szükséges gyakorlati tudás megszerzése néhány éves vállalati tapasztalat megszerzését igényli. Tehát nemcsak felkészíteni akarjuk a hallgatókat a projektmenedzsment módszerekre, hanem képességet szeretnénk fejleszteni annak érdekében, hogy 1-2 éves szakmai múlt után projektmenedzsment minősítést tudjon szerezni a hallgató.

 

Ön is említette, hogy projektmenedzsment képzés igen gyakorlat-orientált. Hogyan biztosítja a BGE a PM gyakorlati tudás megszerzését? 

Beleépítettük a számonkérésbe a gyakorlati részt. A hallgatóknak lehetősége van egy projektet kiválasztani, ami lehet valós vagy fiktív. A téma lehet egy családi ügy is, például házépítés, de lehet vállalati példa is a gyakorlati helyükről. Ezt a projektet kell megtervezniük a hallgatóknak. Nagyfokú szabadság van a téma, a projekt választásában. A hallgatók nagyon szeretik ezt a kihívást. Ebben a feladatban láthatóvá válik, ahogyan az elmélet gyakorlattá alakul.

 

Hogyan tervezik fejleszteni a meglévő projektmenedzsment oktatási tananyagot? Milyen irányú lesz a változás?

Már említettem, hogy hangsúlyosabb lesz agilis képzési rész is, illetve a minősítő vizsgára való felkészítést is tervezzük. De ezen felül a projektmenedzsment oktatás elérhető lesz a felnőttképzés számára is a tervek szerint. Ez egy középtávú terv. Most felnőttképzésben nem oktatunk projektmenedzsmentet. Érdekes kísérletnek tűnik az is, hogy behozzuk a

Nyári Egyetem kurzusai közé a projektmenedzsmentet, ami alapján például egy közép-európai befektetés, mint esettanulmány előkészítéséhez használhatják a hallgatók a tanult módszereket.  A következő évben erre a kurzusra a világ minden tájáról várunk hallgatókat, ez egy nemzetközi, oktatási esemény lesz.

A hallgatók feladata tehát az lesz, hogy egy vállalkozás indulását kell megtervezni projekt szemlélettel. A hallgatók gazdasági, befektetési, innovációs és természetes projektmenedzsment oktatást is kapnak majd a feladat elvégzése előtt. Ez egy komplex, és nagyon gyakorlatias kihívás, ami több tudásterületet kapcsol össze: projektmenedzsment, befektetés, gazdaság, jog, innováció-menedzsment…. A hallgatóknak el kell jutni a tervezésben a GO/ NO GO döntés meghozásáig, és egy feasibility study (megvalósíthatósági tanulmány) is el kell, hogy készüljön. Izgatottan várjuk mi magunk is az eseményt!

 

Milyen hallgatói visszajelzések vannak a tárggyal és a projektmenedzsment tanulmánnyal kapcsolatban?

Az egyik legkedveltebb tantárgy. Ezt a hallgatói visszajelzésekből tudjuk. Azt szokták mondani, hogy ez az a tudás, amit máshol is tudnak használni, hiszen rövid időn belül gyakorlati haszna is lehet a megszerzett tudásnak. Többünknek is kedvenc kurzusa a projektmenedzsment, a kollégák is igen magas színvonalon tanítják azt a tantárgyat.

 

Van a hallgatóknak kívánságlistájuk a PM oktatással kapcsolatban?

A hagyományos módszerek mellett gyorsabb, digitális megoldások kellenek a valódi életben. Ezt a tudást igénylik a hallgatók is a projektmenedzsment tanulmányaik során. Keresik a lehetőségeket, például a digitálizáció hol tudja a projektmenedzsmentet támogatni. Egyetemi berkeken belül mi is foglalkozunk ezzel a témával és igyekszünk beépíteni a projektmenedzsment képzésébe az új elemeket.

Sokszor szóba kerül az AI hatása is. Hiszem, hogy egy csomó döntést át tud venni az AI rövid időn belül. Ezzel is foglalkozni kell, hiszen nem tudjuk, hogy ez milyen gyorsan köszönt be a projektmenedzsment életébe.

 

Mit üzen személyesen Ön a fiataloknak, akik a PM pályára készülnek?

Nem elég 100%-ban a projektmenedzsment ismeretekkel képben lenni. Nagyfokú érzelmi intelligenciára, konfliktustűrő képességre is szükség van. A face-to-face kommunikációra ebben a szakmában nagy szükség van. A munka 80-90%-a kommunikáció. Ebben van beszélgetés, utasítás, számonkérés, kávézás… ez kell a jövőben is. A személyes kommunikáció sohasem nem lesz kiváltható.

 

AI-val nem lesz kiváltható a személyesség és kommunikáció Ön szerint?

Meggyőződésem, hogy nem.

 

Tamás! Köszönöm az interjút!

 

 

 

Iratkozzon fel hírlevelünkre!