Hírek

KATEDRA - A projektmenedzseri hivatás az, amit sosem lehet megunni

2022. április 06.

Milyen projektmenedzsment oktatás zajlik a Corvinus Egyetem Vezetéstudományi Intézetében?

A projektmenedzsmentet az egyik legfontosabb gyakorlati tudásként tartjuk számon a Corvinus Egyetemen, így az 1990-es évektől különböző szakokon és képzési szinteken folyamatosan zajlik ennek az oktatása. Az elmúlt évtizedekben számos kiváló hazai szakember és akadémikus járult hozzá a hallgatók tudásának elmélyítéséhez, így például többek között Dr. Görög Mihály, a projektmenedzsment szakirodalom megkerülhetetlen szerzője is itt dolgozott évtizedekig. Jómagam a Vezetéstudományi Intézetben dolgozom és elsősorban mester, valamint posztgraduális szakon oktatok projektmenedzsmentet.

Alapképzésen nincs különálló projektmenedzsment szakirány, de önálló tárgyként is megjelenik, illletve különböző tantárgyakban, mint például az intézetünk által oktatott Vezetés és szervezés vagy a Stratégiai és üzleti tervezés, foglalkoznak a témakörrel és tartalmaznak alapokat a projektmenedzsment megismeréséhez. Az egyetem által oktatott üzleti mesterszakokon jellemzően már vannak önálló kurzusok a témában, de önálló képzési program itt sincs.

Mivel a projektmenedzsment tudás komoly szakmai és munkatapasztalatot igényel, ezért az egyetemünk posztgraduális szinten kínál önálló programokat. Magyar nyelven a kétéves Projektmenedzsment szakközgazdász továbbképzést választhatják a hallgatók, amiben egy oktatási együttműködésnek köszönhetően a PMSZ is szerepet vállal. Angol nyelven pedig a Nemzetközi projektmenedzsment szakközgazdász képzést kínáljuk, ez az egyéves képzés a PMI szakmai együttműködésével valósul meg.

 

Hogyan biztosítja az intézmény azt, hogy az elméleti tudás gyakorlattal legyen átitatva?

Jellemzően számos, a szakmai életben sikereket elért vendégelőadóval dolgozunk együtt, például a Vezetés és szervezés mesterképzésen a Szervezeti és informatikai projektek vezetése tantárgyunkban félévente legalább 8-10 külsős szakemberrel dolgozunk együtt. Én már 5 éve veszek részt ennek a tárgynak az oktatásában, és a különböző projektnyerteseket mindig elhívom órát adni. A rendszeres előadók között vannak az Év informatikai vezetője és az Év Projektmenedzsere díj nyertesei is. Mellettük sok más kiváló szakemberrel dolgozunk együtt. Cél, hogy az egyes projektmenedzsment témákat minél valóságosabb példákon keresztül ismerhessék meg a hallgatóink.

Van egy Gyakorlati projekt című kurzusunk is ugyanezen a mesterképzésen. A tantárgy keretében a hallgatók 3 fős csoportokban egy szervezettel dolgozhatnak együtt egy valós projekten egy féléven keresztül pont úgy, mintha az adott cég projektmenedzsment csapatának a tagjai lennének.  

 

Hogyan találják meg ezeket a valós projekteket? Van valami pool, ahová jelentkeznek a vállalkozások, és innen választanak a diákok?

Minden félévben, amikor a tárgy indul, az oktatók saját hálózatukban hirdetik meg a vállalatok számára a lehetőséget. A megfelelő projektötlettel jelentkező cégek közül a hallgatók választanak, így garantálva van a motiváció a közös munkára. A hallgatók céges és egyetemi támogatással dolgoznak végig, a megvalósítás során követniük kell a projekt életciklus lépéseit, eszközeit és dokumentumait. A szemeszter végén a projekt leszállítandókat nem csupán a vállalat felső vezetése számára, hanem a többi csapat számára is bemutatják egy egész napos konferencián.

 

Milyen szektorból vannak ezek a projektek? Vannak kedvenc vagy állandó projekt témák?  

Minden félévben különböző szektorokból és szervezetektől jön a projektötlet. Ezt az is garantálja, hogy a különböző területen kutató egyetemi oktatók vesznek részt a toborzásban. Jómagam az üzleti szolgáltatási szektorban kutatok, így jellemzően innen hozok cégeket. Hogy néhány üzleti szolgáltató céget említsek, sokszor dolgoztunk már együtt például a Randstad, a Process Solutions, a British Telekom, az ExxonMobil, a DeutscheTelekom IT Solutions, a DoqSys, az AGCO, a TCS cégekkel, szóval nagyon színes a paletta. De minden évben vannak közszolgálati cégek, nonprofit szervezetek vagy akár egyetemi projektek is.

Az elmúlt 5 évben kb. 40 céggel dolgoztunk már együtt, és minden évben nagyon más a portfólió. A hallgatói létszámtól függően félévente kb. 15-20 ilyen valós projekt fut csak a Vezetés és szervezés mester szakon.

 

A külsős cégek adnak év közben támogatást a hallgatói csapatoknak? Mi az ő szerepük a folyamatban?

A cég oldaláról mindig van egy projektvezető, de jellemzően több munkatárs is, aki bekapcsolódik a munkába. Ők határozzák meg a feladatokat, adják át a szükséges inputokat, de támogatják is szakmailag a hallgatói csoportokat. Minden csapat mellett áll egy belső mentor is a Corvinus oktatók közül. Az oktatók inkább akkor kapnak szerepet, ha kutatási vagy módszertani ismeretre van szükség. Az operatív munka szinte teljesen a cégekkel zajlik.

 

Említette, hogy több nonprofit szervezet is van a „projektpartnerek” oldalán. Van különbség egy profitorientált cég és egy nonprofit szervezet projektjei között?

Igen, szerintem egyértelműen van különbség, és a képzésünkben igyekszünk erre is felkészíteni a hallgatóinkat. Erős a nonprofit orientált projektmenedzsment képzés a Vezetéstudományi Intézetben. Két kollégám is részt vesz ezen különbségek feltárásában és a hallgatók számára történő átadásában. Forgács-Fábián Sára, aki az egyik projektmenedzsment oktatónk, az országosan is jól ismert Amigos a gyerekekért Alapítvány alapítója és vezetője. Dr. Révész Éva pedig évek óta vendégelőadó a projektmenedzsment tárgyunkban. Ő az IFUA Nonprofit cég szenior tanácsadója és munkatársaival nonprofit szervezeteknek segítenek professzionális menedzsment tudást elsajátítani ingyenes tanácsadással. Hála a két kollegának, a hallgatóink hiteles szereplők segítségével láthatják a különbségeket a nonprofit és a profitorientált szervezetek működése között.

 

Terveznek változtatást az eddigi projektmenedzsment oktatásban vagy a tematikában?

Az egyetem nem lenne hiteles, ha nem újulna meg folyamatosan. Ahogy az egyetem szakjai sorban megújulnak, úgy a mi általunk vezetett mesterszakon ez a kurzus is átalakul. A jövőben Működésfejlesztés és digitalizációs projektek vezetése című tárgy keretében tanítunk majd projektmenedzsment témákat, nagyobb fókuszt biztosítva a digitális transzformációs projekteknek.

Természetesen folyamatosan nyomon követjük a PMBOK fejlődését. És persze a PMSZ-szel, valamint a PMI-jal való folyamatos kapcsolattartás is nagyon sokat segít a tematika fejlesztésében. Az előadók listáját is mindig megújítjuk, hiszen általuk válik igazán izgalmassá és valóságossá a téma a hallgatók számára.

 

Milyen projektmenedzsment módszertani alapokra építik az oktatást?

Elsősorban a PMI PMBOK-ra épül az oktatásunk. Ez a kötelező tankönyv, ezért a hagyományos, vízeséses alapokat adjuk át elsőként a hallgatóknak, de megmutatjuk, hogy milyen más megközelítések és módszertanok vannak még a gyakorlatban.

 

A hallgatók kapnak valamilyen projektmenedzsment minősítést?

Azt gondoljuk, hogy az egyetemnek nem az a célja, hogy egy szakmai szervezet képzési tananyagát megtanítsa és minősítéseket adjon, hanem az, hogy pont azt mutassa meg, mennyire színes és sokszereplős ez a szakma és segítsen eligazodni ezek között. Természetesen buzdítjuk és támogatjuk a hallgatóinkat, hogy vágjanak bele egy-egy ilyen végzettség megszerzésébe.

 

Milyen hallgatói visszajelzések vannak a tárggyal és a projektmenedzsment tanulmánnyal kapcsolatban?

A mesterszakos hallgatóink 80-90%-a dolgozik az egyetemi program mellett, így többségüknek van már valamilyen projekt tapasztalata, mire a kurzus felveszi. Ez nagy segítség, mert így a mesterképzésen tanultak gyorsan élővé tudnak válni. Ez pedig ma már alapvető elvárás a hallgatók részéről, ami a tárgy pozitív megítélésében is visszaköszön.

 

Mit üzen a fiataloknak, akik a projektmenedzseri pályára készülnek?

A projektmenedzsment tudás az, ami nélkül ma sehol nem lehet boldogulni. Legyen az bármilyen szektor, a projektek professzionális vezetése és az azokban való részvétel elengedhetetlen része a szervezet fejlődésének. Ha valaki ezen a területen jó szakemberré válik, akkor minden szektorban meg fogja találni a helyét. Ami szerintem széppé teszi ezt a szakmát, hogy folyamatos a változás egy projektmenedzser életében, azaz szükséges a nagyfokú adaptivitás, de mégis igényel egy folyamatos szisztematikus gondolkodást, tervezést és szigorú nyomonkövetést. Ez a munka megkívánja a nyitottságot, a kreativitást, másrészről pedig az analitikus gondolkodást is. Ez adja a szépségét és egyben a nehézségét is. Sosem lehet megunni, hiszen nincs két egyforma projekt és nincs két egyforma nap sem.

 

Róbert! Köszönöm az interjút!

          Interjút készítette: Borbényi Kata

 

 

 

Iratkozzon fel hírlevelünkre!