Hírek

Projektmenedzsment körkép 2018

2019. június 28.

Tavaszi nagy rendezvényünkön, a Körkapcsolás konferencián mutatta be Cserna József PMSZ elnök a Projektmenedzsment körkép 2018 kutatás eredményét. A PMSZ-Corvinus közös kutatása a hazai projektmenedzsment gyakorlat, projektkultúra és azok legfontosabb jellemzőinek áttekintését és értékelését, valamint nemzetközi trendekkel való összevetését tűzte ki célul.

„Magyarországon korábban nem történt olyan teljes körű kutatás, amely a projektmenedzsment szakma itthoni érettségéről adna képet, így a Budapesti Corvinus Egyetemmel közösen vállalkoztunk arra, hogy elindítunk egy megismételhető kutatás-sorozatot, ami kitekintést ad a szakma nemzetközi trendekhez viszonyított állapotára. 8 kulcsterületet érintő kérdőívünkben 4150 magyarországi projekt tapasztalatait osztották meg a különféle állami és magánszektorban működő szervezetek.

Kutatásunkban a következő kérdésekre kerestük a választ:

  • Milyen sikermutatókkal rendelkeznek a hazánkban megvalósított projektek?
  • Van-e eltérés a hazai projektek sikeressége és a nemzetközi sikerességi trendek között?
  • Kimutatható-e különbség a sikeres és a kevéssé sikeres projektek módszertana, szervezeti vagy szervezési megoldásai között?

A felmérés eredményei alapján egyértelműen az látszik, hogy a sikeres szervezetek a projektek megvalósításában is sikeresebbek, az indított projektek 80%-át leszállítják, míg az alulteljesítő szervezetek a projektek 40%-át könyvelik el sikeresnek. Ez a számottevő különbség a sikeres és az alulteljesítő szervezetek között összhangban van a PMI globális jelentésében, a 2018-as PMI Pulse of the Profession®-ban szereplőeredményekkel: a „bajnok” vállalatok sikeres projektjeinek aránya 92%, az alulteljesítő szervezeteké mindössze 32%.

Szervezeti siker és projektsiker összefügg egymással: a sikeres szervezetek 79,6%-a sikeresen megvalósítja az indított projekteket. A sikeres szervezetek projekteken keresztül valósítják meg a stratégiájukat, és invesztálnak a projektmegvalósítási képességek fejlesztésébe.

A soft skill-ek fejlesztése kulcsszereppel bír. A kompetens projektmenedzser kiváló tárgyalási, kommunikációs és vezetési képességekkel rendelkezik. A vizsgált hazai szervezetek mindössze 24%-a rendelkezik formalizált portfólió menedzsment folyamattal, azonban a sikeres szervezetek több mint felének van projektirodája (PMO).

Kutatási összefoglalónkban alapvetően a sikeres szervezetek működésbeli előnyeit emeljük ki. Ők már felismerték azokat a nemzetközileg is bizonyított összefüggéseket, hogy a projektek sikeres megvalósításához elengedhetetlen, hogy a stratégia hatékony megvalósítása projekteken keresztül lehetséges, és ehhez elengedhetetlen a szervezet projektmenedzsment képességeinek fejlesztése.

Fontos továbbá a nemzetközi trendekhez igazodó szemléletváltás is a projektek sikerességének megítélésében. Mind a PMI Pulse of the Profession® 2018 jelentése, mind pedig a Standish Group CHAOS riportja kiemelte 2018-ban, hogy nem elég a hagyományos pénz-idő-terjedelem kereteken belül megítélni a projektek eredményességét, a siker fokmérője a stratégiai célok teljesülése, azaz az ügyfél elégedettség és a projektek üzleti megtérülése kell legyen.”

A kiadvány PDF formában és a kiadványt bemutató PPT is elérhető Tudástárunkban. A Tudástár regisztrációt követően érhető el a még nem felhasználók számára.