Hírek

Visszhang: Remote Work - Mai Nomádok

2020. május 07.

Egyetlen tényezője van a sikernek vagy kudarcnak – az ember. Ha a megfelelő, ha a legjobb munkatársakat akarjuk megszerezni, akkor el kell fogadnunk az új játékszabályokat, bizalom, információ megosztás, átláthatóság és távmunka.

A cikk szerzőjével készült rövid interjúnkat az alábbi linken tekintheti meg.

Első ránézésre ez a bevezetés lehet közhelyes és talán nem is értjük mit keresnek ezek a szavak egy mondatban. De a világ változik és ennek sebessége exponenciális (ez sem újdonság). A piramis szerkezetű, komoly hierarchiával strukturált nagyvállalatok, a 9-től 5-ig tartó munkanap, a blokkolóóra lebomlóban vannak. A robot technológia olyan gyorsan veszi át ezek helyét, hogy mire feleszmélünk már olyan helyeken is emberi hangú gépekkel fogunk kommunikálni ahol azt nem is sejtettük...

E mellett pedig a nagyvárosok ellehetetlenedtek az elmúlt évtizedekben oda özönlő munkaerő és az általuk gerjesztett infrastrukturális terhelés miatt. A napi 3-4 órás ingázás, még városhatáron belül is „normális”. Ez nem csak nemzetgazdaságilag de környezetszennyezési szempontból is tarthatatlan. Az elektromos autók nem oldják meg az alapvető problémát ebben a kérdésben, legfeljebb a környezetszennyezés máshol jelentkezik, és ha globálisan gondolkodunk, ez nem nyugtat meg bennünket.

Egy másik fontos kérdés amire a bevezető mondat utal, a megfelelő munkaerő megszerzése. Ne engedjük el azt a lehetőséget, hogy az aktuális projektünkhöz a legalkalmasabb, a legjobb embereket válasszuk ki, csupán azért mert ők nem azonos kerületben, városban, országban vagy kontinensen élnek ahol mi.

Munkáltatói szempontból az sem elhanyagolható, hogy az egyre emelkedő ingatlanárak és irodabérlet díjakkal szemben a távmunka jelentős költségmegtakarítást jelent.

Magyarországon tavaly az Eurostat felmérése alapján a munkavállalók csupán 2,5%-a dolgozott távmunkában, ez az EU átlagának pontosan a fele. A tendenciák azonban azt jelzik, hogy 10 éven belül akár minden harmadik munkavállaló távmunkában fog dolgozni.

Remote work - tények és tévhitek

Munkaadók nagy része amelleL, hogy nincs tisztában a távmunka, a szabadúszás és a kiszervezés közötti különbségekkel, meg vannak győződve arról, hogy a fentiek mind megbízhatatlanok és nem hatékonyak. Néhány tény ezen tévhitek eloszlatására. A 6nomads csapata készített egy felmérést melyben megkérdeztek 250 fejlesztőt, elemezték 400 távmunkában dolgozó LinkedIn profilját, és a következő eredményekre jutottak:

Pro
Melyik az a három legfontosabb előny amit a távmunka ad?

Több mint 85% válaszolta, hogy a legfontosabb előny számukra a napi ingázás elhagyása. A válaszolók fele előnyként éli meg, hogy több időt tud a családjával tölteni. Valamivel több mint egyharmaduk válaszolta, hogy a távmunka lehetőséget ad külföldi izgalmas projektekben részt venni, és akár magasabb fizetést elérni.

Kontra
Az előnyök mellett szembesülhetünk a távmunka hátrányaival is. A vizsgálatból kiderül, hogy a válaszolók majdnem fele úgy érzi, hogy nincs jól elhatárolva a munka és magánélet. Különösen amikor a kollégák más időzónában dolgoznak és ehhez alkalmazkodni kell. Annak a lehetőségnek a hiánya, hogy nem megyünk be egy irodába meghatározott időre, azt eredményezi, hogy észrevétlenül többet dolgozunk, mint ami egészséges, és ez kiégéshez vezet. A megkérdezettek 20%-a hiányolja a csapathoz tartozás érzését. Hasonló arányban említik a kommunikációs problémákat, melyeket ez a modalitás okoz. Szintén 20%-a a válaszolóknak küzd az önszervezés vagy szervezetlenség problémájával. Elemezve a válaszolók ezen csoportját kiderült, hogy többnyire olyanok panaszkodtak saját szervezetlenségükre akik kevesebb, mint egy éve dolgoztak távmunkában.

Ezek a nehézségek nem csökkentik a távmunka előnyeit csupán kiemelik azokat a területeket melyekkel foglalkoznunk kell ha hatékonyan szeretnénk alkalmazni a távmunkát.

Konklúzió
A jelen és a már látható jövő technológiái a távmunkát sikeresen adaptálható lehetőséggé tették. Természetesen nem minden munka végezhető el távmunkában, nem is ez a cél. A munkaadók megtapasztalhatják a távmunka során, hogy a kollégák, különösen a kreatív munkát végzők hatékonyabbak ebben a formában amikor nem szakítják meg a kreatív folyamatot a „munkábajárás” és az „irodábanlét” zavaró folyamatai. A távmunkának is vannak megszakításai, de azok többnyire önkéntesek hiszen magunk dönthetjük el mikor állunk fel, nézzük meg az üzeneteinket vagy eszünk valamit. A távmunka során egyértelműen láthatóvá válnak az alul-teljesítők, sokkal inkább, mint az irodai körülmények közöL ahol a „társas-köd” és a megtévesztő személyiség jegyek elfedhetik a valódi teljesítményt.

Új vezetői stílus
A távmunka másfajta vezetői stílust kíván. Ne próbáljunk meg irodát mímelni. Gyakran hangzik el, munkáltatók részéről, hogy a távmunkában nem lehet ellenőrizni a kollégákat. Engedjük el a kontroll-kényszert. Keressünk olyan kollégákat, akikben megbízunk.

Fordítsuk energiáinkat a jobb kommunikáció megszervezésére. A projektnek megfelelő kommunikációs csatornát válasszunk, és hagyjunk fel az e-mail dömpinggel. Az időszakos távértekezleteket ne azzal töltsük, hogy mindenki beszámol mivel, milyen hatékonyan töltötte az elmúlt időszakot, hiszen ez is csak a kontrollról vagy önmarketingről szól. Erre megfelelőek a megosztott dokumentumok és teendő listák. Fókuszáljunk a jelenre és a jövőre, az új feladatokra ezeken a megbeszéléséken.

Ne sajnáljuk az időt az információ megosztására a kollégákkal. Ez általában írásban történik. Nagy csábítás, hogy felhívjuk az adott partnert és szóban megbeszéljünk vele valamit de ezekre az információkra vagy a beszélgetés eredményére a csapat többi tagjának is szüksége lehet. Mindenki használja ugyan azokat az eszközöket.

Fordítsunk energiát a csapat építésre és megtartásra. A távmunka legnagyobb kihívása munkáltatói és munkaadói oldalról is a magány és a kiégés. Rendszeresítsünk négyszemközti beszélgetéséket minden távmunkában dolgozó kollégával, melyeken szenteljünk időt a privát kérdésekre és mi is osszunk meg magunkról ilyen információkat. Figyeljünk ilyenkor a kiégés jeleire.

Fogadjuk el és erősítsük az átláthatóságot a cégünkben. Ahhoz, hogy a kollégák hatékonyan tudjanak dolgozni, elengedhetetlen, hogy hozzáférjenek a projektekhez kapcsolódó külső és belső információkhoz.

Új munkastíus
Azoknak akik irodában dolgoztak több kevesebb ideig, óriási változás a távmunka. A szabadság érzésének kezdeti eufóriája ha volt is hamar eloszlik amikor szembesülünk a mindennapjaink rutintalanságával és keretek-nélküliségével. Komoly szervezést és önfegyelmet igényel napjaink strukturálása. Nem mindenki eleve távmunkára született, vannak akik soha nem lesznek erre alkalmasak, a többieknek jó hír, hogy ez tanulható és vannak már akik tudnak ebben segíteni.

Tartsuk szem előtt, hogy minden környezet lehet zavaró, különösen a családunk. Tervezzük meg, alakítsuk ki az ergonómiailag és pszichológiailag is egészséges munkakörnyezetünket, mely elválik otthonunk többi részétől. Különítsük el a munkaidőt a szabadidőtől v i zu á l i s a n , a k u sz t i k u s a n , bárhogyan, például vegyünk fel egy másik ruhát.

Ha elér bennünket a kabin-láz, v á l t o z t a s s u n k  h e l y s z í n t , menjünk el rövid időre egy kávézóba vagy co-working irodába dolgozni. F o r d í t s u n k  fi g y e l m e t a z egészséges életmódra, együnk rendszeresen és egészségeset, j á r j u n k  e l s p o r t o l n i , találkozzunk a barátainkkal és beszélgessünk másról mint a munkáról.

Végezetül még egy figyelemre méltó eredmény a vizsgálatból. A megkérdezett távmunkában dolgozó fejlesztők, nem szeretnék ezt a munkát újra irodában végezni. Egy részük akkor fontolná meg az irodai munkát ha rendkívül kiemelkedő státuszt, fizetést vagy project vezetést kapnának.

Amennyiben további kérdései vagy megjegyzései lennének a témában kérem keressen fel a Cornelis Consulting oldalon vagy a LinkedIn -en.

Farkas Márta

Az írás teljes, grafikonokkal kiegészített verziója a Tudástárban érhető el.

PARTNEREINK